Hopp til innhold

Terra-kommuner med viktig seier

Terra-kommunene Haugesund og Narvik har i London i dag fått medhold i at lånene de tok opp i en irsk bank i forbindelse med investeringer gjennom Terra Securities var ulovlige.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Narvik og Haugesund kommune har vunnet en viktig delseier i saken mot den irske banken Depfa Bank plc i London i dag.

De to norske kommunene lånte mer enn 400 millioner kroner i den irske banken, for å gjøre investeringer gjennom Terra Securities. Investeringene endte med gigantiske tap.

London Commercial Court har i dag gitt kommunene medhold i at lånene er ulovlige, og at låneavtalene dermed er ugyldige. Dommen er på hele 79 sider.

Det skal avholdes et nytt rettsmøte i London i oktober, der det skal avklares hva konsekvensene av dommen blir.

LES: Får ikke dekket tapene

- Haugesund kommune har redusert sin gjeld med flere tiltalls millioner kroner, sier en beveget Haugesundsordfører i en kommentar til Terradommen.

LES: - Betydelig reduserte kostnader

Video nsps_upload_2009_9_4_11_57_30_735.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Klikk på bildet for å se TV-reportasje

I strid med kommuneloven

De norske kommunene gikk til søksmål mot Depfa Bank plc., fordi de mente at lånet var ulovlig etter den norske kommunelovens paragraf 50. Kommuneloven er helt entydig på at norske kommuner ikke kan investere lånte penger i verdipapirer.

LES: Hagesund går til sak mot Depfa Bank

LES: Narvik risikerer rettssak i London

Stridens kjerne har vært om det reellt sett dreide seg om et lån, eller om en såkalt rentebytteavtale.

Men London Commercial Court er etter det NRK erfarer helt klar på at låneopptaket ikke kan regnes som en rentebytteavtale, slik den irske banken har hevdet.

Retten har brukt de norske jusprofessorene Hans Petter Graver, Tore Bråthen og Geir Woxholt som sakkyndige på norsk rett i saken.

Norske advokater risikerer regresskrav

Etter det NRK erfarer mener retten at det norske advokatfirmaet Wikborg Rein kan gjøres erstatningsansvarlige på grunn av sine råd til banken.

Wikborg Rein tilrettela låneavtalen for de norske kommunene. Depfa Bank har tidligere varslet regress mot Wikborg Rein dersom banken skulle tape saken.

Nå risikerer Wikborg Rein å bli sittende med svarteper i form av et erstatningskrav fra Depfa Bank plc.

Kan få store konsekvenser for DnBNor

Rettsavgjørelsen i London kan få store konsekvenser for landets største bank DnBNor.

I september i fjor stanset syv av Terra-kommunene betaling av renter og avdrag til DnBNor, og nektet å tilbakebetale en gjeld som i dag er på anslagsvis en milliard kroner.

LES: Terra-kommunene stanser betaling

LES: Terra-gjeld vokser i rakettfart

DnBNor har gått til søksmål mot kommunene, på grunn av mislighold av låneavtalen.

Men kommunenes begrunnelse for å stanse betalingen, er at lånet er i strid med kommuneloven, og dermed aldri burde vært innvilget.

Og nettop det er konklusjonen som London Commercial Court i dag har kommet til.

DnBNor har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.