Telenors aksjer tatt i arrest

En russisk domstol har tatt arrest i en gigantisk aksjepost i Russland. Telenor-aksjen faller kraftig på Oslo Børs.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Telenor skriver i en børsmelding at selskapets aksjepost i det russiske telecom-selskapet Vimpelcom er tatt i arrest av en russisk domstol på oppdrag fra selskapet Farimex Products Inc.

På Oslo Børs faller aksjekursen 8 prosent på nyheten.

Telenor eier i overkant av 30 prosent av aksjene i det russiske telecomselskapet, som er Russlands nest største.

Dag Melgaard, pressetalsmann i Telenor

Telenors pressetalsmann og russlandekspert Dag Melgaard mener at arresten er ulovlig.

Foto: Ole Walter Jacobsen

Telenors pressetalsmann Dag Melgaard, sier til NRK at det foreløpig er vanskelig å si hvor alvorlig denne arresten er for Telenor.

Anker dommen

- Det er nå slik at vi ikke disponerer aksjene, basert på en domsavsigelse i en sibirsk domstol som vi anser for å være grunnløs og ulovlig, og vi mener at arresten ikke skulle skjedd, sier Melgaard.

Han forteller at selskapet nå har anket dommen, og vil kreve en midlertidig forføyning slik at arresten etterhvert kan oppheves.

- Er det en fare for at dere kan miste disse aksjene?

- Vi håper at russiske myndigheter og det russiske rettsvesenet opptrer på en litt annen måte enn de gjorde på 90-tallet, sier Melgaard.

Forsøk på ran

Han mener at domsavsigelsen er et ledd i en prosess for å tilrane seg Telenors verdier.

- Hvem er det som forsøker å tilrane seg disse verdiene?

- Vi mener helt klart at det er våre partnere i Vimpelcom, altså Alfagruppen, som står bak dette, sier Melgaard.

Les: Regjeringen vil hjelpe Telenor