- Begynner å nærme seg en farse

Telenors sak mot russiske VimpelCom har blitt utsatt til 30. september 2009.

Vimpelcom-reklame på en gate i Moskva.

Vimpelcom-reklame på en gate i Moskva.

Foto: MAXIM MARMUR / AFP

VimpelCom krevde en utsettelse i minimum seks måneder, men fikk kun nærmere fire måneder.

Håpet på Moskva

Telenor har tidligere gitt uttrykk for at de ønsket at saken til slutt skulle havne i Høyesterett i Moskva. Årsaken er troen på en mer rettferdig behandling i den russiske hovedstaden.

– Det er bedre å tape enn at saken utsettes enda en gang. Vi må være realistiske. Historien viser at Alfa aldri har tapt en rettssak i Sibir, og det har vært mange. Vi vil for all del bli ferdig med Sibir og få saken over til Moskva, sa Telenors informasjonssjef i Russland, Anna Ivanova Galitsina, til Dagens Næringsliv før avgjørelsen om utsettelse.

– Det begynner å nærme seg en farse

Bakgrunnen for utsettelsen er et søksmål i en distriktsdomstol i New York hvor Telenor har krevd at Farimex sine rettigheter i Russland oppheves.

Ankedomstolen i Tjumen i Vest-Sibir mente at de måtte få klarlagt alle omstendigheter rundt dette får de kunne gå videre med denne saken.

– Det begynner å nærme seg en farse, at vi ikke skal kunne komme til en avgjørelse, sier Telenors pressetalsmann Dag Melgård til NTB.

– Vi ønsker oss ut av Sibir og komme oss inn i et mer solid rettssystem i høyesterett i Moskva. Begrunnelsen for denne utsettelsen er også noe underlig. Så vidt vi har oppfattet kan ikke en ankesak utsettes mer enn én måned, ifølge russisk lov, sier Melgård

Dårlige nyheter for Telenor

Telenors aksjer i mobiloperatøren Vimpelcom ble tatt i arrest av rettsmyndighetene i Russland, som sikkerhet for en erstatning Telenor er dømt til å betale Farimex.

Les: Telenors aksjer tatt i arrest
Les: Telenor dømt til milliardbot

Jens Stoltenberg og Vladimir Putin diskuterer Telenors VimpelCom-aksjar

Jens Stoltenberg og Vladimir Putin diskuterte Telenors VimpelCom-aksjer.

Foto: RIA NOVOSTI / REUTERS

Farimex er en miniaksjonær i selskapet, og er et knøtteselskap registrert på De britiske jomfruøyene. Farimex eier kun 0,002 prosent av VimpelCom.

Telenor eier 33,6 prosent i Vimpelcom, og frykter at aksjer med en verdi på 30 milliarder norske kroner skal bli solgt til spottpris.

Utsettelsen er bekymringsverdig for Telenor, fordi det betyr at aksjene som er tatt i arrest kan selges hvert øyeblikk.

Tirsdag kveld opplyste Russiske myndigheter at ankesaken ikke hindrer tvangssalg av Telenors aksjepost.

Farimex saksøkteTelenor

Farimex hevder det norske konsernet har påført VimpelCom store tap ved å trenere oppkjøpet av den ukrainske mobiloperatøren URS/Wellcom.

Siste rettsavgjørelse ga Farimex medhold og 1,7 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende snaut 11 milliarder norske kroner i erstatning fra Telenor.

Et tvangssalg kan settes i gang for å drive inn erstatningsbeløpet.

Telenor risikerer meget store tap ved et eventuelt tvangssalg. Og blir det tvangssalg tror Telenor at det kan bli vanskelig å få igjen aksjene, selv om de til slutt skulle vinne i rettssystemet.

- Saboteringer og treneringer

Telenor mener Farimex i realiteten handler på vegne av Alfa-gruppen , som er Russlands største private konsern innen finans- og industrivirksomhet.

Telenor ønsker en reell behandling av saken så snart som mulig, og anser dette som et ledd i en endeløs rekke saboteringer og treneringer med det mål at Telenor til slutt skal bli så irriterte og lei av saken at salget endelig kan gjennomføres.


Les: Telenor-aksjar kan likevel bli selde
Les: Frykter giganttap i Russland
Les: Russerne klare for Telenor-salg
Les: Regjeringen vil hjelpe Telenor