Konkurransemyndighetene gransker Telenor

Konkurransetilsynet og ESA kom tirsdag på razzia hos Telenor. De undersøker om teleselskapet har misbrukt sin dominerende stilling eller drevet konkurransebegrensning i mobilmarkedet.

Berit Svendsen, adm. dir. i Telenor Norge, haster mellom byggene hos selskapet mens razziaen pågår

TAUS: Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, haster mellom byggene hos selskapet mens razziaen pågår tirsdag. Hun ville ikke kommentere saken.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Både Konkurransetilsynet og ESA har uanmeldt kontroll hos Telenor på Fornebu tirsdag, sier fungerende juridisk direktør Karin Laastad i Konkurransetilsynet til NRK.

Karin Stakkestad Laastad, fungerende juridisk direktør, Konkurransetilsynet

VIL UNDERSØKE: – For Konkurransetilsynets del er dagens razzia for å få avkreftet eller bekreftet om det foreligger brudd på Konkurranseloven, sier Karin Stakkestad Laastad, fungerende juridisk direktør, Konkurransetilsynet.

Foto: Marit Hommedal / Konkurransetilsynet

Sakene fra Konkurransetilsynet og ESA er uavhengige av hverandre, opplyser hun.

– For Konkurransetilsynets del er dagens razzia for å få avkreftet eller bekreftet om det foreligger brudd på Konkurranseloven. Det gjelder en begrenset del av Telenors virksomhet, på det norske mobilmarkedet, opplyser Laastad.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere ytterligere om bakgrunnen for razziaen, legger hun til.

– Som planlagt

Razziaen startet i 9-tiden tirsdag morgen og pågikk i 13.45-tiden fortsatt, opplyser den juridiske direktøren.

– Etter det jeg vet, har kontrollen gått som planlagt, sier Laastad.

Hun kan ikke kommentere om razziaen omhandler spesifikke underselskaper i Telenor.

Laastad vil ikke si hvor lenge Konkurransetilsynet har jobbet med saken før tirsdag. Hun ønsker heller ikke å kommentere om tilsynet har samarbeidet med ESA om dagens sak, utover at dagens razzia var koordinert.

ESAs informasjonsansvarlige, Trygve Mellvang-Berg, vil ikke kommentere razziaen overfor NTB.

Får tilgang

Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor

FÅR TILGANG: – Det kom en gruppe mennesker, og vi åpnet opp våre lokaler. De får da tilgang til informasjon i dokumenter og datasystemer, sier Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor.

Foto: Telenor

Telenor bekreftet tirsdag selv razziaen.

«Undersøkelsene gjennomføres med bakgrunn i Artiklene 53 og 54 i EØS-avtalen, og gjelder mobile telekommunikasjonstjenester som tilbys på grossist- og sluttbrukernivå i Norge, herunder tale, SMS, MMS og data, samt mobiltjenester solgt i pakker som inkluderer andre produkter/tjenester», het det i en pressemelding fra teleselskapet.

– Konkurransetilsynet og ESA kom på besøk til oss i 9-tiden i dag tidlig, med ønske om å undersøke misbruk av dominerende stilling og eller mulig konkurransebegrensende samarbeid i mobilmarkedet, sier Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, til NRK.

– Det kom en gruppe mennesker, og vi åpnet opp våre lokaler. De får da tilgang til informasjon i dokumenter og datasystemer, forklarer hun.

– Dominerende aktør

– Vi samarbeider med dem på best mulig måte, og de får all den informasjon de trenger, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Vi er jo en dominerende aktør i mobilmarkedet, og da er det kanskje ikke så unaturlig at de vil gjennomføre en kontroll, forklarer hun.

Hun vet ikke hva razziaen kan føre til, utover at konkurransemyndighetene ønsker å foreta undersøkelser.

Gjelder Norge

En bevissikring er en uanmeldt kontroll som kan gjennomføres ved mistanke om brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet presiserer på sine nettsider at en bevissikring ikke innebærer at de involverte selskapene er skyldige i lovbrudd, og at dette ikke sier noe om det endelige utfallet av saken.

Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, i dette tilfellet Telenor. Tirsdagens kontroll var godkjent av tingretten, noe som er et krav. Dermed kan tilsynet beslaglegge relevant materiale.

Godkjent av tingretten

Konkurranstilsynet vil etter at kontrollen er gjennomført starte arbeidet med å analysere eventuelle funn. De opplyser at det er for tidlig å si noe om hvor lang tid dette vil ta.

Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk. Selskapet opplyser at det vil samarbeide med myndighetene om kontrollen, slik at den gjennomføres på en mest mulig effektiv måte.

Telenor-aksjen falt rundt 1,6 prosent på Oslo Børs da nyheten ble kjent tirsdag, etter å ha ligget ganske flatt den første delen av dagen.