NRK Meny
Normal

Tapte 284 milliarder kroner

Krisen i finansmarkedene gjorde at Oljefondet tapte 284 milliarder kroner i 3.kvartal, tilsvarende en avkastning på - 8,8 prosent. Kvartalsresultatet er det nest svakeste i fondets historie.

Direktør Yngve Slyngstad i Statens pensjonsfond utland

Direktør Yngvve Slyngstad og Oljefondet opplevde sitt nest svakeste resultat gjennom historien i 3.kvartal.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var - 16,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en positiv avkastning på 3,7 prosent.

– Gjeldskrisen i Europa og frykten for et globalt økonomisk tilbakeslag tynget aksjemarkedene i kvartalet, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Han sier at mesteparten av de 78 milliarder oljekronene fondet ble tilført fra Finansdepartementet ble investert i aksjer for å utnytte prisnedgangen i markedene.

– Dette er en del av vår langsiktige strategi om å kjøpe aksjer når markedene faller, sier Slyngstad. Han betegner markedene som uvanlig urolige.

Oljefondet tapte mest på sin aksjeinvestering i den franske banken BNP Paribas, etterfulgt av tap på aksjeinvesteringer i industriselskapene Siemens og Daimler.

Blant fondets renteinvesteringer tjente oljefondet mest på statsobligasjoner.

LES OGSÅ: – Oljefondets mandat må endres

Mindre eksponert mot råtten statsgjeld

Slyngstad kommenterte også utfordringene knyttet til at fondets beholdninger av statsobligasjoner i de mest gjeldstyngede Sør-Europeiske landene.

– Det som tidligere så ut som risikofri avkastning, ser nå mer og mer ut som avkastningsfri risiko, sier Slyngstad.

Til NRK sier Slyngstad at fondets beholdning av statsobligasjoner i Sør-Europa ved utgangen av 3.kvartal var anslagsvis halvparten av det retningslinjene tilsier.

Til sammen eier Oljefondet nå statsobligasjoner i Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania for 71 milliarder kroner, noe som er 50 milliarder kroner under det referanseindeksen fra Finansdepartementet tilsier.

Oljefondet har nå gjort om sin interne rentereferanseportefølje slik at det nå er økonomiens størrelse i det enkelte euroland som brukes som utgangspunkt, og ikke statsgjeldens størrelse.

Slyngstad sier at dette er tilpasninger som fondet kan gjøre innenfor det gjeldende mandatet fra Finansdepartementet.

LES OGSGÅ: Oljefondet tvinges til å investere i råtten statsgjeld

– Har store frihetsgrader til å tilpasse oss mellom land

– Vi har redusert eksponeringen mot Sør-Europeisk statsgjeld betydelig. Vi har nå om lag halvparten investert i slik statsgjeld, som det en bred markedsportefølje skulle tilsi, sier Slyngstad.

Fondet er nå betydelig undervektet inn mot land som Italia og Spania, og har en vesentlig lavere eierandel i disse landenes statsgjeld enn det retningslinjene tilsier.

Oljefond-sjefen sier til NRK at fondet har store frihetsgrader til å tilpasse sine investeringer mellom land innen Europa,

Oljefondet eide ved utgangen av 3.kvartal 0,5 prosent av statsgjelden til Italia, 0,6 prosent av den spanske stat, og 0,2 prosent av den greske statsgjelden.

Gjorde det dårligere enn markedet

Statens pensjonsfond utland fikk en mindreavkastning på - 0,3 prosent i kvartalet i forhold til referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Den samlede avkastningen på statsobligasjoner ble 7 prosent, hjulpet av økende etterspørsel etter statsgjeld fra land som Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannia.

Markedsverdien falt med 56 milliarder kroner til 3055 milliarder ved utgangen av kvartalet.

Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene som fondet investerer i, noe som isolert sett økte fondets markedsverdi med 150 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Trenger 8000 milliarder kroner – hvem tar regninga?