Hopp til innhold

Synnøve Finden tapte for staten

Staten slipper å betale erstatning til Synnøve Finden. Osteprodusenten vant ikke fram med at de betalte for høy melkepris til Tine fra 1997 til 2000.

 

Konsernsjef i Synnøve Finden, Dag Swanstrøm
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

I tingretten i 2004 ble Synnøve Finden tilkjent 40 millioner kroner fra staten, men Landbruksdepartementet ved daværende minister Lars Sponheim (V) anket dommen.

I Borgarting lagmannsrett ble staten i dag frikjent på alle punkter, unntatt det som gjelder renteberegning, opplyser Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider. Dommen ble avsagt med dissens, og partene må dele saksomkostningene.

Hadde Synnøve Finden fått medhold, ville dommen blitt retningsgivende for tre andre stevninger selskapet har reist mot staten. Med medhold i denne saken kunne Synnøve Finden fått opptil 190 millioner kroner i tilbakebetaling.

Striden har ifølge Nationen stått om prisen meieriaktører betaler Tine for melk. Synnøve Finden mener prisen består av to deler en råvareverdi pluss en utbyttedel på Tines egenkapital.

Det er denne siste delen, om lag 40 øre per liter, Synnøve Finden ønsket kompensasjon for fordi de mener det er galt at andre aktører skal bidra til å dekke Tines kapitalkostnader.