Svindlere avslører seg selv på internett

Mange som har krevd attføring eller ulykkeserstatning glemmer at de legger igjen elektroniske spor. Flere er avslørt av enkle Google-søk fra forsikringsselskapene.

Video UFØRE-SVINDEL-140910-DR1900_MXF_Innboks.MP4

Stein Naustdal

Stein Naustdal i Tryg forsikring bruker blant annet Youtube i jakten på forsikringssvindlere.

Hvert eneste år kommer det hundrevis av krav om erstatninger og andre forsikringsutbetalinger fra folk som sier de ikke lenger kan arbeide, men som viser seg å være falske.

For mens det store flertallet av utbetalinger er reelle, er det også mange som forsøker å trekke seg fra arbeidslivet med en god slump penger på kjøpet.

Både forsikringsselskapene og NAV avslører mange hvert eneste år, og sparer ifølge seg selv milliarder av kroner i feilutbetalinger.

Stein Naustdal er operativ utreder hos Tryg forsikring. Han sier det ofte er mange momenter som går igjen i sakene hvor kravene ikke er reelle.

– Ofte handler det om arbeidsgivere som ikke kan bekrefte påståtte ulykker hvor ansatte har vært innblandet. Ofte handler disse sakene om helt andre ting, om folk som har problemer med rus, oppsigelser og andre ting.

Opptatt på fritiden

En mann som hadde opplevd både arbeidsulykke og senere en trafikkulykke, krevde nærmere fem millioner kroner utbetalt av et forsikringsselskapet Trygg. Han hadde forsøkt å komme seg tilbake til arbeidslivet, men slet med konsentrasjonsvansker og ble etter hvert erklært 100 prosent ufør.

Etter en samtale med mannen, sjekket forsikringsselskapet opp mannens navn, og det viste seg etter kort tid at han hadde mer enn nok å gjøre på fritiden.

Etter ulykkene hadde han dømt en stor mengde fotballkamper i flere divisjoner; etter arbeidsulykken godt over hundre kamper, etter bilulykken langt over 500. Han fikk også gode skussmål for både treningsevne og utholdenhet på banen.

Femmillionerskravet ble i stedet til en regning for saksomkostninger etter rettssak på 140.000 kroner.

– Hvordan reagerer folk som blir avslørt?

– Det varierer selvsagt, sier Naustdal, men de fleste vet jo selv hva de har gjort. Veldig mange bryter kontakten, og trekker kravene sine tilbake. Der vi avslører at noe er galt handler det i første rekke om avslag på kravet, er det svært alvorlig blir det anmeldt.

Avslørt på Youtube

En annen mann slet i følge seg selv også med helsa. Til tross for en aktiv fortid, slet han nå med å gå turer i skog og mark, ofte måtte han legge seg ned for å hvile før han kunne gå videre.

I det daglige var det også vanskelig for mannen å bære varer hjem fra butikken. Forsikringsselskapet hadde møte med mannen, etter møtet ble han googlet, og de fikk flere treff på videonettstedet Youtube. Der kunne de se samme mann vinne et skøyteløp på NM-nivå bare uker tidligere.

Amerikanisering av svindelforsøk

Den siste tiden har det dukket opp mer av det Naustdal omtaler som en «amerikanisering» innenfor kravene.

– Flere melder inn krav hvor vi er tredjepart i saken, altså hvor vi er forsikrer for et selskap. Særlig har det vært en del krav fra folk som sier de har fått klemskader i dører på buss, trikk eller tog.

– Da må vi sjekke det aktuelle kjøretøyet for å som hvorvidt noen kan ha fått en klemskade. I så godt som samtlige tilfeller slår dørene seg opp igjen automatisk når noe kommer i mellom, sier Naustdal.

Store mørketall

Også innenfor det offentlige forekommer det svindelforsøk i stor stil. Magne Fladby er direktør i NAV kontroll og innkreving, han sier det blir gjort forsøk på svindel i milliardklassen hvert år.

– Vi ser en utvikling hvor forsøkene er mer utspekulerte, for eksempel hvor arbeidsgivere opererer med fiktive ansatte, eller hvor privatpersoner krever penger for falske identiteter.

– Samtidig vet vi jo mest om de vi avslører. En undersøkelse fra Sverige tydet på til dels store mørketall. Det er grunn til å tro at det er det er mange av de samme trekkene her, avslutter Fladby.