NRK Meny
Normal

Svarte om statsbudsjettet

NRK-redaktørene Kyrre Nakkim og Steinar Mediaas svarte på lesernes spørsmål om statsbudsjettet.

Steinar Mediaas og Kyrre Nakkim

Steinar Mediaas og Kyrre Nakkim

Foto: Paal A. Svendsen / NRK

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 ble lagt fram i dag. NRKs økonomiske og politiske redaktører svarte på hvilke konsekvenser det fører med seg.

Nettmøtet er nå avsluttet.

- I hvor stor grad tror dere den globale finanskrisa har spilt inn på Regjeringens beslutninger i forhold til pengebruk i neste års statsbudsjett?, spør en leser.

- Krisen har åpenbart spilt inn. Regjeringen bruker nå alle de penger som er mulig å bruke i forhold til den såkalte Handlingsregelen. (Den som begrenser Statens bruk av oljepenger til 4 % av oljeformuen) De venter litt nå for å se hvordan krisen slår ut i realøkonomien, svarer økonomiredaktør Steinar Mediaas.

CO2-avgift, forholdene for aleneboende og bevilgninger til skolene var bare noe av det leserne ville stille NRKs redaktører spørsmål om.

Les svarene her