Hopp til innhold

Mente Giske-venn ikke var kvalifisert til toppjobb

Både lederen og nestlederen i styret i Entra var negative til å ansette Rune Olsø som direktør i selskapet.

Rune Olsø

Styret i Entra var delt i beslutningen om å ansette Rune Olsø som administrerende direktør.

Foto: Arbeiderpartiet

Siri Hatlen

Styreleder Siri Hatlen vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX
Trond Giske

Næringsminister Trond Giske har erklært seg inhabil i saken.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer, mente de at Olsø, som er nær venn av Trond Giske, ikke var kvalifisert, og dermed ikke fortjente lønnen på fire millioner kroner han nå er tilbudt.

Giske-venn

Tirsdag skrev NRK at lederlønnen til Rune Olsø i Entra Eiendom ligger skyhøyt over lønnsnivået til toppsjefene i private selskaper som Olav Thon, Selvaag og Obos.

Det skjer til tross for at hans venn Trond Giske har tatt til orde for lønnsmoderasjon for lederne i det statlige selskapene.

Lederlønningene var også tema under trontaledebatten i Stortinget torsdag. Selv Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen medga at lønnsnivået i Entra er for høyt.

Argumenterte ikke

I Entra-styret gikk et knapt mindretall i mot å ansette Olsø.

Styreleder Siri Hatlen, nestlederen og et tredje styremedlem stemte mot å gi Rune Olsø jobben som administrerende direktør.

NRK kjenner til at mindretallet mente Olsø ikke hadde den rette kompetansen til toppjobben og at lønnen han har fått ikke står i forhold til den kompetansen han har.

Fire av styremedlemmene, inkludert to ansattrepresentanter, stemte for å gi Olsø jobben.

Etter det NRK erfarer ble det aldri lagt fram argumentasjon i styret for hvorfor Olsø fortjente jobben.

Aldri utlyst

Stillingen som administrerende direktør i Entra Eiendom ble aldri utlyst. Etter det NRK erfarer var flere kandidater inne til intervju hos styret, og mindretallet innstilte på en annen kandidat.

– Jeg viser til styrets vedtak om å ansette Olsø, sier styreleder Siri Hatlen til NRK.

Hun ønsker ikke å kommentere styrets interne saksbehandling.

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam sier det er høyst uvanlig at styret i et statlig selskap er uenige om en direktørs kvalifikasjoner

NETT-TV: Det er uvanlig og uprofesjonelt av Entra-styret, sier NRKs Magnus Takvam.

– Som ansatt forholder jeg meg til styret som organ, og jeg fikk et tilbud fra styret som jeg har akseptert. Jeg har også gjort det klart at jeg ønsker et lavere lønnsnivå enn tidligere administrerende direktør, sier Rune Olsø til NRK.

Giske erklærer seg inhabil

Næringsminister Trond Giske sier via sin kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund at han har erklært seg inhabil i spørsmål som angår Olsøs ansettelsesforhold.

– Aksjeloven slår klart fast at ansettelse av ny konsernsjef er styrets ansvar, og ikke noe eier tar stilling til, sier Giske.

Rune Olsø ble konstituert som administrerende direktør i Entra Eiendom i april i år. I styremøtet 26. september i år ble vedtaket om å gi ham jobben fattet.

Olsø har sittet i ledelsen i selskapet siden 2005. Flrst som direktør for strategi og forretningsutvikling fram til 2010, og de siste to årene som viseadministrerende direktør.