Studielånsrenta går opp

Den flytende renta på studielån blir 5,6 prosent fra 1. januar 2008.

Penger og sedler
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Renta øker dermed 0,3 prosentpoeng fra 4. kvartal 2007.

Merkes ikke nå

Det er altså ikke den siste renteendringen til Norges bank som gjør

at Lånekassen nå setter opp renten, men de renteøkningene som har skjedd de tre siste månedene.

- Renten på studielån følger markedsrenten, men har et etterslep på tre til seks måneder, opplyser Lånekassen.

Den siste renteendringen til Norges bank vil først merkes på studielånet i april 2008.

300.000 kan velge

I overkant av 300.000 tilbakebetalere har mulighet å binde renten i tre eller fem år. Fastrenten er for tiden 5,9 prosent både med tre og fem års bindingstid.

Søknadsfristen for å binde renten er 10. oktober.

– Man må selv vurdere om man har behov for å binde renten eller ikke. Fordelen med fast rente er bedre forutsigbarhet og ulempen kan være å gå glipp av en eventuell rentenedgang, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mjærum.

- Lånekassen gir ikke råd i valget mellom fast og flytende rente, avslutter hun.