NRK Meny
Normal

Strømprisene faller – sjekk ut spotpris-avtaler

Statnett nedgraderer den alvorlige strømsituasjonen i Sør-Norge fra anstrengt til stram. Mildere vår og mye nedbør har forbedret situasjonen i hele Norge.

Høye strømpriser

Strømprisene faller etter at mildvær og nedbør får optimismen fram i markedet.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Faren for strømrasjonering er mindre og de omstridte, mobile gasskraftverkene kan stå helt i ro. Og prisene faller for strømkundene.

Fra full til aktiv sykmelding for kraftmarkedet – fra farefull orange til gult lys på strømkartet, betyr også at statens nettselskap Statnett mener strømsituasjonen i hele landet er til å leve med til vannmagasinene fylles opp med vann fra mai måned. Det er godt nytt for strømkundene.

De norske markedsprisene falt 2-3 prosent sist uke, i følge NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. For kundene var prisene litt ulike, nå er det spotpriskontrakter som gjelder.

Les også:

Spotpris billigst

De som har markedspris (også kalt spotpris) på strømmen får nå størst nedgang i prisene. Har du ikke markedspris på strømmen, kan det være lurt å sjekke forskjellen mellom den standard variable pris-avtalen du har og de billigste markeds- eller spotpris-avtalene nå.

Den gjennomsnittlige prisen for neste ukes standard variable kontrakt er 68,9 øre/kwh (kilowatt-time). Den prisen er regnet ut fra de dominerende leverandørenes priser av NVE.

Det vil si rundt sju prosent høyere enn spotprisen (markedsprisen) til strømkundene.

Sist uke var den gjennomsnittelige prisen for strøm på spotpris (markedspris) i Sør-Norge vel 64 øre per kilowatt-time. I Nord-Norge betalte strømkundene vel 51 øre per kilowatt-time. Strømkundene i Nord-Norge slipper nemlig å betale merverdiavgift, eller moms.

Månedspriser for spotpriskontrakt. Kilder: Nord Pool Spot og NVE

Månedspriser for spotpriskontrakt. Kilder: Nord Pool Spot og NVE

Foto: Grafikk: NVE

Nye tall – mer vann

For bare tre uker siden sa konserndirektør Øyvind Rue i statens nettselskap Statnett at det var over tjue prosent sjanse for rasjonering av strøm før sommeren.

Statnett endret strømkartet; fordi Sør-Norge var i en anstrengt kraftsituasjon. Statnett-direktøren sa da at vi for første gang får erfare hva yttergrensene for kraftsystemet vårt er.

I går kom nye magasintall for vannmagasinene som viser at de fortsatt ligger på historisk lav fyllingsgrad. Likevel; det regner og snør en del i Norge nå. Det gjør at en kan regne med at det blir mer vann å produsere strøm av i tiden som kommer.

Underskuddet på den hydrologiske balansen i hele Norden var i uke 12 på omtrent 28 TWh. Det er veldig mye, men mildere vær og nedbør den siste tiden har forbedret energisituasjonen i Norge totalt sett, og spesielt i Sør-Norge.

Hvis utviklingen med mildvær og mye nedbør fortsetter, og snøsmeltingen i høyfjellet starter til normal tid, vil det være nok energi til å dekke forbruket frem til snøsmeltingen, mener Statnett.

Den lave magasinfyllingen gjør imidlertid systemet sårbart for en ny kuldeperiode og sen snøsmelting. Det gjelder både lokalt og nasjonalt.

Fyllingsgraden til vannmagasinene i Norge. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kilde: NVE

Fyllingsgraden til vannmagasinene i Norge. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kilde: NVE

Foto: Grafikk: NVE

Krisetiltak i bakhånd

Statnett har reservekraftanlegg og ”energiopsjoner i forbruk”, det betyr å koble ut store kraftbrukere for å sikre vanlige kraftkunder nok strøm ved fare for stans. Dette er virkemidler for å unngå rasjonering.

Statnett vil søke NVE om å benytte disse hvis sannsynligheten for rasjonering overstiger 50 prosent.

Statnett har i tillegg fått innvilget søknad til OED om å kunne bruke reservekraftverkene også ved feil og vanskelige driftsituasjoner som siste virkemiddel for å unngå avbrudd i forsyningen.

Les også: