Strengere miljøkrav til cruiseskip

Kings Bay, som driver forskersamfunnet Ny Ålesund på Svalbard, ønsker strengere krav til cruiseskipene som besøker stedet.

 

Ny-Ålesund
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Forskersamfunnet Ny Ålesund ligger på 79 grader nord og turister får ikke kjøpe plass på flyet som går dit, rett og slett fordi samfunnet skal holdes så rent som mulig for forskerne.

Dermed er ombord på et cruiseskip eneste muligheten for turister til å komme seg dit på.

Ifølge Svalbardtraktaten kan forskerne ikke si nei til cruiseskip og Ny Ålesund er blitt et populært mål. De siste tre årene har turisttallene økt fra 17.000 til 26.000 turister.I år ligger det an til å bli enda flere.

Skifte drivstoff

Nå vil direktøren i Kings Bay Oddvar Midtkandal ha strengere miljøkrav til turistskipene.

- Slik at cruisebåtene når de kommer inn i fjorden her må skifte til lettere og renere drivstoff, at de ikke får gå overalt her og risikere å gå på grunn, sier Midtkandal.

For i Ny Ålesund forsker de balnt annet på forurensning og da bør ikke lokal forurensning ødelegge målingene.

Involvere cruisenæringen

Polaravdelingen i Justisdepartementet jobber med saken sier ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt.

- Vi ønsker en prosess hvor vi også involverer cruisenæringen, slik at vi kan være helt sikker på at vi gjør dette på en måte som forhåpentligvis også lar seg kombinere med at cruiseskipene kan kjøre inn i fjorden, men da i spesielle seilingsleder og eventuelt med krav om spesiell type drivstoff, sier Askholt.