Streik ved godsterminalene

Nesten 900 ansatte ved 12 godsterminaler i Oslo og Akershus gikk ut i streik fra klokken seks lørdag morgen.

Merete Smith

- Partene sto for langt fra hverandre, sier meklingsmann Merete Smith.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

- Nesten 900 ansatte gikk ut i streik fra klokken seks lørdag morgen, opplyser meklingsmann Merete Smith.

Overtidsmekling

Partene var ikke kommet til enighet om en ny tariffavtale da meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det ble forhandlet på overtid i over fem timer.

- Det har vært meklet hele natten, og det har vært forsøkt å finne et grunnlag for enighet, men partene sto for langt fra hverandre, sier meklingsmann Merete Smith ved 6-tiden lørdag morgen.

Norsk Transportarbeiderforbund, NTF, tar i første omgang ut 868 ansatte ut i streik fra klokken seks, ifølge Smith. Riksmeklingsmannen fant ikke grunnlag for å legge fram en skisse for Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk og transportindustriens Landsforening.

Sosial dumping

Hovedtillitsvalgt for de NTF-organiserte i Schenker, Jon Johannessen er klar på hvorfor meklingen brøt sammen.

- Vi har gjennom forhandlinger og mekling ført en kamp for trygge og faste arbeidsplasser, og tariffavtalen vår. Vi har i lengre tid sett en utvikling at bedrifter har brutt arbeidsmiljøloven med bruk av midlertidig ansatte, sier Johannessen.

- I tillegg leies det inn arbeidere fra bemanningsselskaper som går på lavere lønn enn det de fast ansatte har. Dette er sosial dumping i stor stil, og det vil vi ha en slutt på, sier han til Norsk Transportarbeiderforbunds nettsider .

Kan lamme varetransporten

Merete Smith bekrefter at uenighet om bruk av innleid arbeidskraft har vært et kompliserende element. Streiken blant de nesten 900 ansatte ved norske godsterminaler kan lamme store deler av varetransporten i Norge.

Smith bekrefter at de samfunnsmessige virkningene kan bli store fordi det vil ramme transport med store selskaper som Schenker, Tollpost og DHL.