Stortinget krever svar fra Brustad

Næringsminister Sylvia Brustad har en snau uke på seg til å redegjøre for Aker-saken for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Sylvia Brustad
Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte torsdag et brev til næringsminister Sylvia Brustad hvor de krever at hun kommer med en skriftlig redegjørelse om Aker-saken.

Det opplyser komiteens leder Lodve Solholm (Frp) i en
pressemelding.

- Vi skal naturligvis ikke kontrollere hva Røkke har gjort, men vi skal kontrollere det statsråden har gjort, og det er skapt en tvil som gjør at vi følte at det er behov å få en skriftlig redegjørelse fra statsråden, sier Solholm til NRK.

Solholm sier at brevet var nødvendig fordi det er skapt en tvil gjennom den siste tids mediedekning om hvorvidt statsråd Sylvia Brustad, departementet og regjeringen har forvaltet sitt statlige eierskap på en god måte.

Hvor alvorlig er det at Stortinget har meldt seg på i denne saken?

- Ikke mer alvorlig enn at Stortinget gjør oppgaven sin. Vi er et kontrollerende organ, og Kontroll- og konstutusjonskomiteen skal påse at regjeringen og forvaltningen håndterer sakene i tråd med det som har vært Stortingets intensjon når det bevilges penger og gjøres vedtak, sier Solholm.

Hva kan bli neste skritt fra kontrollkomiteens side?

- Det kan være både to og tre trinn, dette brevet er veldig åpent, og det kan komme et nytt brev med mer konkrete spørsmål. Det kan også være at komiteen åpner sak, og da kan det bli aktuelt med en åpen høring, men jeg vil ikke forskuttere dette, sier Solholm.

Hvor alvorlig anser kontrollkomiteen situasjonen for å være?

- Jeg skal ikke svare for hele komiteen. Dette er et initiativ fra undertegnede og Høyre, og en tredel av komiteen er nok til at vi kan ta et initiativ, og vi mener at dette er så alvorlig at vi vil ha statsrådens versjon av det, så får vi se hvor vi går videre derfra, sier han.

Hadde det ikke vært naturlig at kontrollkomiteen ventet til prosessen var ferdig, nå sitter jo partene tydeligvis i tette forhandlinger?

- Nei, jeg synes ikke det. Det må kunne gå an å være parallell, og kan statsråden komme med et svar som legger ballen død, så er det jo ikke noe galt i det, sier Solholm.

Komiteen har bedt om å få svar før neste komitemøte torsdag, om en snau uke.