Store veiprosjekter gir mer vei

Skanska, Veidekke og Mesta sier de kunne bygget mye mer vei og togskinner for pengene hvis de fikk bygge stort istedenfor stykkevis og delt som idag.

Bilkø på motorveien
Foto: Marius Harlem / NRK

Lappemetoden har anslagsvis kostet oss 10 mil med firefelts motorvei - eller en strekning tilsvarende Oslo-Tønsberg - de siste 12 årene.

Samtidig stamper norske bilister og kollektivkunder i kø.

Store utfartsårer og jernbanestrekninger forbedres klattvis fordi Stortinget bare bevilger penger til noen kilometer av gangen.

- Kan spare 20 prosent

Skanska-sjef Geir Magne Aarstad mener de kan kutte opp til en femtedel av kostnadene hvis de får jobbe stort.

- I England har de for eksempel valgt en modell der de samler kontraktene i større enheter. Der mener de å se en besparelse på mellom 15 og 20 prosent, sier Aarstad til NRK.

Også statens eget veibyggingsselskap Mesta mener det er mye å spare på å bygge hele veistrekninger på en gang. Og konserndirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke er ikke i tvil om at store prosjekter ville gitt mer vei for pengene.

- Vi vil se en besparelse på opp mot 20 prosent på å bygge store prosjekter versus mange små, mener han.

Stort maskineri

Det er et stort maskineri som må på plass for å bygge vei. Når utbyggerne må pakke ned sirkuset hver gang de har bygget ut en veistubb, blir det dyrt ifølge Henriksen i Veidekke.

- Man må etablere logistikksystemer, de praktiske forholdene for bo- og levevilkår og så videre for de som bygger. Det er klart det blir mer effektivt når man kan sette opp dette for lengre perioder. Betydelig mer effektivt, understreker han.

10 mil ekstra gratis

10 mil med firefelts motorvei - eller en strekning tilsvarende Oslo-Tønsberg - kunne vært bygget de siste 12 årene å bruke en krone ekstra, ifølge anslagene. Det er like mye som blir bygget i 2006, 2007 og 2008 tilsammen.