Normal

Stolt og ydmyk Nordea-sjef

Nordea fortsetter å tjene penger til tross for finanskrisens herjinger.

Christian Clausen er konsernsjef i Nordea.

Christian Clausen er konsernsjef i Nordea.

Foto: LEIF R JANSSON / AFP

Men tapene på utlån har økt kraftig, og banken tror ikke de blir noe mindre med det første.

– Vi er stolte av resultatet, men samtidig ydmyke, for vi vet at 2009 kommer til å bli et krevende år, sier Norges-sjef Gunn Wærsted til NRK

Nordea utvider

13 prosent lavere

I 2008 hadde banken et resultat før skatt på 3,4 milliarder euro, noe som var 13 prosent lavere enn året før. Inntektene økte med fire prosent i forhold til fjoråret, men kostnadsvekst og tap på utlån gjorde sitt til å dempe overskuddet.

Gunn Wærsted er konsernsjef

Gunn Wærsted er Norges-sjef i Nordea.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Wærsted er uansett fornøyd – krisetidene tatt i betraktning:

– Vi hadde en avkastning på egenkapitalen i 2008 på 15 prosent. Det er det ikke mange banker som kan vise til, sier hun.

En munter konsernsjef Christian Clausen sa under resultatframleggingen i dag at en kollega i en annen europeisk bank hadde sendt ham en SMS og sagt at han var villig til å ofre sin venstre arm for et resultat tilsvarende Nordeas.

– Hans bank hadde for øvrig et annet resultat enn oss, sa Clausen med et smil.


Høyere tap enn ventet


Men selv om resultatet gledet konsernledelsen, var det vanskelig å komme unna at tapene på utlån hadde økt kraftig. I fjerde kvartal 2008 hadde banken et utlånstap på 320 millioner euro, noe som var nesten dobbelt så mye som analytikerne ventet på forhånd.

Samtidig venter banken selv at tapene kommer til å ligge omtrent på dette nivået i hele 2009, det vil si at banken forventer utlånstap på rundt 11 milliarder norske kroner med dagens valutakurs.

– Foreløpig er det ingen sektorer eller land som peker seg ut. Det er spredt jevnt over, og vi føler vi har kontroll, sa konsernsjef Clausen.

Tapene gjør at Nordea i år vil prioritere kontroll og risikostyring framfor vekst.


Henter inn 22 millarder


Som en konsekvens av den økonomiske turbulensen henter Nordea inn 2,5 milliarder euro, om lag 22 milliarder kroner, gjennom en aksjeutvidelse (emisjon). I tillegg reduseres utbyttet for 2008 med en halv milliard euro.

– Det er viktig å styrke egenkapitalen slik at banken beholder den gode kredittvurderingen og vi unngår at innlånskostnadene blir for høye, sier Wærsted.

I tillegg legger ikke Nordea-ledelsen skjul på at det kan være godt å ha en buffer når usikkerheten i økonomien er så stor. Emisjonen betyr samtidig at Nordea foreløpig takker nei til bankpakken som regjeringen la fram sist søndag.

Vi er positive til bankpakken, men vi er kommet fram til at den beste løsningen nå er en markedsbasert løsning. Men på et senere tidspunkt kan vi, avhengig av priser og betingelser, komme til å vurdere enten den svenske, danske eller norske pakken, sier Wærsted.

Nordeas tre største aksjonærer er den svenske staten, forsikringsselskapet Sampo Oyj og Nordea-Fonden. Disse stiller opp med kapital tilsvarende 49 prosent av emisjonen under visse betingelser.

De resterende 51 prosentene garanteres av storbankene Merrill Lynch og J.P. Morgan.