Sterke tall fra DnB NOR

DnB NOR kom i dag med sterkere resultater enn ventet på grunn av lave tap på utlån. Men Baltikum er fortsatt en hodepine for landets største bank.

Konsernsjef i DNB Nor, Rune Bjerke

Konsernsjef Rune Bjerke og DnB NOR oppnådde et resultat som var bedre enn det analytikerne ventet.

Foto: Morten Holm / Scanpix

DnB NOR fikk et resultat før skatt på 2,61 milliarder kroner i fjerde kvartal.

På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på 2 milliarder kroner, ifølge TDN Finans.

DnB NOR-konsernet tjente 11 milliarder kroner før skatt i 2009, ned fra 12,2 milliarder kroner i 2008.

- Vi er en av få banker i Europa som har levert overskudd gjennom hele finanskrisen. Det klarte vi også gjennom hele 2009 fordi vi har svært dyktige og dedikerte medarbeidere som har drevet godt bankhåndverk i alle deler av virksomheten, sier konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke.

LES: Plasserer penger i klasevåpenproduksjon

Gullkortet fortsatt viktig

I en pressemelding skriver DnB NOR at 2009 har vært turbulent og krevende år preget av finansuro og nedgangskonjunkturer både i Norge og internasjonalt, men at den økonomiske situasjonen ble gradvis bedre i annet halvår.

I kvartalsrapporten skriver DnB NOR at det som populært har blitt kalt Kristin Halvorsens gullkort, obligasjoner med fortrinnsrett, også har vært viktig for bankens finansiering i 4.kvartal.

LES: - Naivt å redde bankene uten å ta betalt

Taper milliarder i Baltikum

Lavere tap på utlån er viktig årsak til det gode resultatet, mens også meglervirksomheten har levert svært sterke tall for 2009.

DnB NOR måtte ta tap på utlån på 7,7 milliarder kroner i 2009. Over halvparten av tapene kommer fra virksomheten i Baltikum, som drives under navnet DnB NORD, og som er en konstant hodepine for DnB NOR-sjef Rune Bjerke.

Av de samlede nedskrivningene på utlån i konsernet utgjorde nedskrivninger i DnB NORD 51 prosent. Nedskrivningene i fjerde kvartal var langt lavere enn i de to foregående kvartalene.

DnB Nor vurderer nå om banken skal kjøpe ut sin medeier Norddeutsche Landesbank, som eier 49 prosent av virksomheten i Baltikum, skriver DnB NOR i rapporten.