NRK Meny
Normal

Statsansatte krever 4,5 prosent

Stats- og kommuneansatte krever nær ett prosentpoeng mer i lønnsøkning enn det frontfagene i LO ble enige om.

Lønnsoppgjøret 2011

Arne Johannessen, leder av Unio og politiets fellesforbund og andre ansatte i staten overlever sine krav i Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet i det lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter i Oslo onsdag.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Resultatet i privat sektor ble 3,65, men de statsansatte nøyer seg ikke med dette.

Etter det NRK erfarer er kravet fra de ansatte i staten en lønnsøkning på 4,5 prosent. Årsaken til at fagforeningene i staten krever mer enn privat sektor er at de vil lukke det de kaller lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor.

Les også: Enighet mellom LO, YS og Spekter
Les også: LO og NHO enige om lønnsoppgjøret
Les også: Til kamp om kroner og øre

Ifølge fagforeningene LO Stat, YS Stat og Unio tjener privat ansatte i sammenlignbare grupper i industrien 114 000 kroner mer enn tilsvarende gruppe i staten.

– Norsk næringsliv tjener på at Norge har en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene. Lønn er et viktig virkemiddel i så henseende, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen i en pressemelding.

Også fagforeningen Akademikerne sier deres medlemmer trenger et lønnsløft for å gjøre offentlig sektor istand til å rekruttere og beholde akademikere også i fremtiden.

– Vi ser en stadig økende avstand i lønn mellom akademikere i staten sammenlignet med privat sektor. I 2010 var lønnsgapet økt til over 200.000 kroner. Skal staten være en konkurransedyktig arbeidsgiver, må akademikere få et solid lønnsløft i årets oppgjør, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat, som forhandler for om lag 29.000 arbeidstakere.

I privat sektor kom LO og NHO til enighet om en ramme på 3,65 prosent uten mekling i årets mellomoppgjør. Lønnsforhandlingene i staten skal være sluttført innen midnatt 30. april.