Statoilnavnet skal beholdes

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil at StatoilHydro også i fremtiden skal hete Statoil.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen
Foto: Torbjørn Tandberg

I et brev som olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i dag har sendt til styreformann Svein Rennemo i StatoilHydro fremkommer det at staten vil at landets største selskap StatoilHydro også i fremtiden skal hete Statoil.

I følge sammenslåingsplanen som ble inngått mellom Statoil og Norsk Hydro het det at StatoilHydros styre skulle utarbeide et nytt forslag til navn som skulle behandles på generalforsamlingen i fjor. Saken ble utsatt, og etter alt å dømme blir det på vårens generalforsamling at det nye navnet skal vedtas.

Må hete Statoil

Nå stenger olje- og energiminister Terje Riis-Johansen døren for alle navn som ikke har Statoil i seg.

Svein Rennemo

Styreleder Svein Rennemo i StatoilHydo har fått brev fra sin største eier der staten krever at Statoilnavnet må bestå.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Valg av nytt navn på selskapet er en viktig sak. Jeg vil med dette brevet meddele at staten på selskapets generalforsamling kun vil stemme for forslag til navn der Statoil inngår, enten alene eller som den dominerende delen av et nytt navn, sier Riis-Johansen i brevet.

Og siden staten eier mer enn 62 prosent av aksjene i landets største selskap, blir det som ministeren vil.

Til NRK sier Riis-Johansen at Statoil-navnet er så godt innarbeidet også internasjonalt at det vil være ufornuftig å se bort fra navnet.

Nytt navn til våren

Det betyr at StatoilHydro etter alt å dømme får nytt navn til våren. Enten Statoil alene, eller i kombinasjon med et annet navn.

StatoilHydros styreleder Svein Rennemo vil ikke avsløre hvilket navneforslag styret vil legge frem for selskapets generalforsamling, men sier til NRK at StatoilHydro-navnet uansett ikke vil bestå i fremtiden, fordi Norsk Hydro eier rettighetene til Hydronavnet.