- Statoil-utslipp sprenger alle prognoser

Oljeutvinningen ved Statoils omstridte tjæresandprosjekt i Canada førte i fjor til et 85 ganger høyere CO2-utslipp enn hva som er vanlig på norsk sokkel.

Statoils Leismer oljesandprosjekt

CO2-utslippet ved Statoils omstridte tjæresandprosjekt i Leismer i Canada skaper sterke reaksjoner hos miljøvernorganisasjonene.

Foto: Statoil

Statoil la fredag fram utslippstall for deres omstridte tjæresandprosjekt i Alberta i Canada.

Fasit er at Statoil i fjor slapp ut over 56.000 tonn med CO2 under produksjonen av bitumen (tungtflytende råolje). Dette innebærer at det ble sluppet ut hele 670 kilo CO2 for hvert fat bitumen som ble produsert.

- Sprenger alle prognoser

Silje Lundberg

Fagrådgiver Silje Lundberg i Bellona mener Statoil nå sprenger alle prognoser.

Foto: Jo Straube

Dermed er CO2-utslippet under oljeutvinningen i Canada 85 ganger høyere enn for et fat nordsjøolje. I følge Konkraft-rapporten om energi i Norge er gjennomsnittstallet for norsk sokkel 7.8 kilo CO2 per fat olje.

Både Greenpeace og Bellona reagerer kraftig på de høye utslippstallene:

- Olje fra tjæresand er ikke bærekraftig og vil aldri bli det, sier Martin Norman i Greenpeace.

- Dette sprenger alle prognoser i forhold til hva man trodde fra tidligere. Utslippene er vanvittig mye høyere enn forventet, sier fagrådgiver Silje Lundberg i Bellona.

Energikrevende

Statoil har kjøpt retten til å drive oljeutvinning fra tjæresand i et 1100 kvadratkilometer stort landområde i den kanadiske delstaten Alberta. Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og bitumen.

Bitumen fra tjæresand må oppgraderes vesentlig før den kan raffineres på lik linje med annen råolje. Dette er vanskelig, kostbar og svært energikrevende.

Ifølge Statoil gikk følgende med for å produsere totalt 84.087 fat med bitumen i 2010:

  • 28,5 millioner kubikkmeter naturgass
  • 40 GWh strømproduksjon
  • 172.000 kubikkmeter ferskt vann

For hvert fat bitumen Statoil produserte i Canada, brukte selskapet nesten 13 fat med rent vann.

Se innslag fra Dagsrevyen om tjæresandprosjektet

Oljesøl i Alberta, Canada

Statoil disponerer et 1100 kvadratkilometer stort område i Canada i sitt tjæresandprosjekt. Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og bitumen.

Foto: Ian Jackson / Ap

- Skuffende og hårreisende

Greenpeace hevder at et utslipp på 670 kilo CO2 per fat olje er nesten fire ganger så mye som det tallet Statoil oppga for første driftsår i sin egen miljøkonsekvensanalyse.

Også Lundberg i Bellona sier at tallene fra Statoil er mye høyere enn det man har ventet. Hun mener at dette beviser at Statoil har en kortsiktig tankegang som ikke er forenlig med miljøutfordringene vi står overfor.

- Tjæresandprosjektet er en av de skitneste måtene å utvinne olje på, og at dette gjøres av et norsk selskap er både skuffende og hårreisende.

- Ikke høyere enn forventet

Informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil vil ikke være med på at utslippstallene er kolossalt mye høyere enn forventet.

- Utslippstallene er helt som forventet for 2010. Produksjonen av bitumen kom ikke i gang før i januar i år, og vi har foreløpig bare vært i en oppstartsproduksjonsfase. Utslippstallene per utvunnet fat vil være vesentlig lavere for 2011 enn for 2010 når de fordeles på et helt år med produksjon, sier han.

Bård Glad Pedersen

Informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil sier at utslippene i Canada er helt som forventet.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

Når utslippstallene fra full produksjon foreligger, har Statoil som mål at dette tallet skal senkes med 40 prosent fram mot 2025.

I 2010 ble det produsert kun 84.087 fat med bitumen, mens Statoil nå øker produksjonen gradvis til 18.800 fat per dag i løpet av 18-24 måneder. Videre skal produksjonen økes til mer enn 200.000 fat per dag.

Glad Pedersen kan ikke svare på hvor høyt utslipp han forventer at det vil bli for 2011 .

- Men gjennom vår teknologiplan skal utslippene reduseres med 40 prosent i forhold til utslippene ved normalproduksjon nå. Da vil utslippene være omtrent på nivå med gjennomstnittet for vanlig olje i Nord-Amerika, som er cirka 40 kilo CO2 per fat olje.

Tviler på bærekraftig utvikling

Silje Lundberg i Bellona mener ikke det er urettferdig å kritisere Statoil før produksjonen har kommet ordentlig i gang:

- Også utslippene i startfasen overgår estimatene vi har sett tidligere, og spørsmålet blir hvor mye de egentlig kommer til å synke. Man kommer ikke til å være i nærheten av å oppnå prinsippet om bærekraftig utvikling i dette prosjektet.

- Tror du Statoil vil nå målene de setter med 40 kilo CO2 per fat olje?

- Det er jeg veldig usikker på. Dette er et nytt område for Statoil, og da er det vanskelig å vite om man kan tro på estimatene.

Statoil er anmeldt av lokale miljømyndigheter i Canada for miljøkriminalitet. Myndighetene i Alberta mener Statoil har overtrådt tillatelser i forhold til bruk av vann, og gitt falsk eller villedende informasjon om vannbruk til boreaktivitet og transportveier. Det er ventet nye høringer i saken i juni.

Les: Statoils tjæresandrapport 2010 (PDF-fil)

Les mer om Statoils tjæresandprosjekt:

Les alle NRK.nos artikler om Statoil