Statoil og Hydro på terrorliste i USA

Det amerikanske kredittilsynet mener  Statoil og Hydro finansierer terror. Nå er de to selskapene satt på listen over selskaper som amerikanere bør holde seg unna.

StatoilHydro

Det amerikanske kredittilsynet mener Statoil og Hydro finansierer korrupsjon.

Foto: StatoilHydro

De norske selskapene er svartlistet på grunn av sine investeringrer i Iran og Cuba.

Se terror-lista her

Terror og folkemord

Styreformann Christopher Cox i Kredittilsynet, SEC, skriver:

- "Ingen investor skal lure på om deres sparepenger brukes til å finansiere en terrorisme eller folkemord. Vår rolle er å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for folk."

Både Statoil og Hydro er notert på amerikansk børs, målet er å få amerikanske investorer til å trekke pengene ut av de norske selskapene.

- Vi har vært åpne

Informasjonssjef Rannveig Stangeland i Statoil sier selskapet ikke frykter slike konsekvenser.

- Vi har en omfattende virksomhet i USA.. Vi har hele tiden vært åpne overfor amerikanske myndigheter om våre investeringer i Iran, og det har vi opplevd har vært greit. Dette er noe vi hele tiden forholder oss til, sier Stangeland.

- De som skal gjøre sine investeringer hos oss må gjøre seg opp en oppfatning av det , forteller hun.

Boikott

De norske selskapene har investert innen olje og energi i Iran og Cuba. Dette er land som USA i mange år har boikottet, og som de mener er på å sponse terrorisme.

Andre land som står på denne terrorlisten er Nord.Koras, Sudan og Syria. Land som vestlige selskaper altså ikke bør gå inn i, i følge amerikansk kredittilsyn, SEC.

Bot

Amerikanske myndigheter ga for for kort tid siden Statoil en kjempe-bot på grunn av den såkalte Iran-skandalen, hvor man mente Statoil var involvert i korrupsjon.

Vil skade Statoil og Hydro

Statoils og Hydros plassering på det amerikanske kreditttilsynest terrorliste kan ramme selskapens virksomhet i USA.

Det mener flere NRK i dag har snakket med.

Det er selvfølgelig uhelidig å havne på en slik svarteliste, når selskapene er børsnotert i USA. Både med hensyn til samarbeid med amerikanske selskaper og når det gjelder "imagen" for fond som investerer i selskapere. Så er det ulheldig, sier energianalytiker Lill Sandvik i Kaupting