NRK Meny
Normal

Staten sløser, sier professor

Staten sløser med skattepengene våre når de ikke følger anbudsreglene, mener professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. 

Hans Petter Graver
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Riksrevisjonens årlige rapport slår fast at flere statlige etater ikke legger ut innkjøp på anbud.

- Dermed betaler de ofte for mye, noe skattebetalerne til syvende og sist må ta regningen for, sier Graver, som er professor i offentlig rett.

Rundt 20 departementer, etater og institutter får kritikk for brudd på loven om offentlige anskaffelser.

Kritikken kommer i Riksrevisjonens 170 sider lange rapport om Statens økonomistyring.

Det verste eksempelet Rikesrevisjonen har funnet, er Fiskeridepartementets kjøp av et ventilasjonsanlegg til 55 millioner kroner uten å hente inn flere tilbud.

Gjengangerne er kjøp av varer og tjenester uten at disse blir lagt ut på anbud og manglende mulighet til å kontollere anbudsprosessene i ettertid. Jussprofessor Hans Petter Graver sier dette er viktig for å unngå korruposjon, og at det ikke blir tatt andre hensyn enn de økonomiske.

- Dette er viktig av hensyn til likebehandling i markedet, men ikke minst også fordi det gir en garanti mot at det forekommer korupsjon og andre misligheter, sier han. 

Meget kritisk

Klagenemda for offetlige anskaffelser har tidligere regnet ut for NRK at det er mulig å spare flere milliarder kroner ved å legge innkjøp ut på anbud.

Graver er meget kritisk til forholdene Riksrevisjonen nå har avdekket.

- Jeg synes de er vedlig graverende, og jeg er overrasket over at situasjonen er så dårlig som den tilsynelatende er. I tillegg vil det ofte være brudd på EØS-avtalen slik at vi kan bli dømt for dette i EFTA-domstolen, sier Graver.