Staten kan dekke noe av Terra-tapet

Staten kan komme til å dekke deler av kommunenes tap gjennom Terra-investeringene. Det bekrefter kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa overfor NRK i dag.

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Vi setter døren på gløtt, sier kommunalministeren til NRK.

Vurderer ekstramidler

Kommunene må dekke Terra-tapet i løpet av fire år. Tidligere har kommunalministeren blankt avvist at staten vil hjelpe kommunene ut av knipen, men nå har pipen fått en ny lyd.

- Departementet forutsetter en god dialog med fylkesmennene om dette og vil om nødvendig vurdere skjønnsrammene til de fylkesmannsembetene som saken berører, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det betyr at departementet ber fylkesmennene følge opp kommunene og forsikre at de kan opprettholde tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå. Dersom kommunene ikke klarer dette, vurderer ministeren å hjelpe kommunene økonomisk.

- Umulig

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås, sier det er umulig å dekke inn tapet på 88 millioner på fire år. Det årlige budsjettet i kommunen ligger på 100 millioner kroner.

- 22 millioner kroner kutt i året er ikke gjennomførbart. Summen tilsvarer mer enn skolebudsjettet her i kommunen, sier Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almås til nrknyheter.no