Staten får 15 milliarder i utbytte

Staten vil få ut 15,5 milliarder kroner når StatoilHydro betaler ut sitt utbytte for driften i 2008 i juni.

StatoilHydro
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

I programmet for oljegigantens generalforsamling 19. mai går det
fram at selskapets styre foreslår å utbetale 7,25 kroner i utbytte per aksje.

Dette er fordelt på 4,4 kroner i ordinært utbytte og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kroner som samlet utgjør drøyt 23 milliarder kroner.

Utbyttet pr aksje utgjør i underkant av 6 prosent av dagens kursverdi på StatoilHydro-aksjen, som er sist omsatt for 124,7 kroner på Oslo Børs.

Alle som eier aksjer pr. 19.mai vil få utbetalt utbytte.

Staten eier 67 prosent

Staten er StatoilHydros desidert største aksjonær med 2,1 milliarder aksjer, totalt 66,86 prosent av selskapet.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) kan dermed glede seg over å få tilført over 15 milliarder kroner av utbyttet.

Folketrygdfondet, som er selskapets nest største eier, vil få utbetalt 910 millioner kroner.Også utbyttet til Folketrygdfondet havner i statens lommer, siden fondet har staten som eneste eier.

Skal hete Statoil ASA

Under generalforsamlingen vil styret også foreslå at navnet på selskapet skal endres til bare Statoil ASA. Siden fusjonen mellom Hydro og Statoil i 2007 har selskapets navn vært StatoilHydro ASA, men dette navnet har vært midlertidig.

Olje- og energidepartementet har varslet at staten bare vil stemme for et forslag der navnet Statoil er dominerende. Av den grunn foreslår derfor styret å endre dagens navn til Statoil ASA, står det i innkallingen.