NRK Meny
Normal

Stadig vanskeligere å få jobb

Antallet utlyste stillinger i Norge har sunket kraftig den siste måneden. Se hvilke bransjer som er hardest rammet.

Arbeidsledighet
Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Tall som rubrikk.no har utarbeidet for NRK, viser at det har blitt 17 prosent færre utlyste stillinger i Norge den siste måneden.

Mens det ved utgangen av juni var 21.211 jobbannonser på norske nettsider, er tilsvarende tall nå 17.529.

Tallgrunnlaget omfatter mer enn 400 nettsteder med oversikt over ledige jobber, og omfatter alle stillingsannonser fra NAV, finn.no, rekrutteringsselskaper og flere store norske bedrifter.

Færre stillinger i alle bransjer

Det er ikke uvanlig at antallet jobbannonser synker i løpet av sommeren. I fjor sank antall utlyste stillinger med 10 prosent fra juli til august, mot årets 17 prosent. Nedgangen er mye større enn det som er normalt i perioden ifølge nettportalen.

- Vi er veldig overrasket over nedgangen og måtte sjekke en gang til for å være sikker på at tallene stemte. Men det tyder på at det er en rekke bransjer som er svært nervøse for hva som kommer etter sommeren, sier Adil Osmani, som er markedssjef i rubrikk.no.

Noen lyspunkter er det imidlertid. Innen offentlige tjenester og forvaltning er nedgangen den siste måneden langt mindre enn hva tilfellet var i samme tidsrom i fjor.

Adil Osmani, markedsdirektør i rubrikk.no

Adil Osmani, markedssjef i rubrikk.no ser ingen tegn til at arbeidsmarkedet bedres til tross for at veksten i arbeidsledigheten avtar.

Foto: Johan B. Sættem

Industri og finansnæringen hardt rammet

Det er nå 25 prosent færre ledige utlyste stillinger innen industri og produksjon enn for en måned siden. I samme periode i fjor økte antall ledige stillinger i industrien.

Bank og finans er en annen sektor hvor det er stadig færre ledige jobber. Nesten 1 av 3 stillinger som var utlyst ved utgangen av juni i år, har nå forsvunnet. I fjor var nedgangen om lag det halve.

Men det er også lyspunkter. Innen offentlig tjenesteyting og forvaltning er nedgangen mindre enn halvparten så stor som fjorårstallene viser.

78.000 helt uten arbeid

I dag la NAV frem ferske tall som viser at 78.000 personer er registrert som helt ledige, tilsvarende 3 prosent av arbeidsstyrken.

Fungerende NAV-direktør Hilde Olsen sier til NRK at ledigheten stiger langt mindre enn i vinter og mindre enn ventet.

NAV-tallene viser at veksten i ledigheten faller. Hvordan kan det henge sammen med tallene deres som viser at antall stillingsannonser synker, spør vi Osmani i rubrikk.no.

- Det at det er en nedgang i økt arbeidsledighet betyr ikke nødvendigvis at jobbmarkedet blir bedre, altså at bedriftene ansetter flere. Det betyr bare at det er færre som mister jobbene sine av de som er igjen, mener Osmani.

Sjekk din bransje her

Tabellen under viser den prosentvise nedgangen i antall stillingsannonser i en rekke bransjer fra utgangen av juni til utgangen av juli. Minus foran prosenttallet betyr at antallet ledige stillingsannonser økte. Kilde: rubrikk.no:

Antall ledige stillinger faller

Bransje

Utlyste jobbanonnser ved utgangen av juli

Utlyste jobbannonser en måned tilbake

Prosentvis nedgang sist måned

Prosentvis nedgang sist måned ifjor

Administrasjon og Kontor

1254
 

 1449
 

13,46 %
 

 -6,71 %
 

Bank, Finans, Eiendom og Forsikring
 

208
 

304
 

31,58 %
 

15,91 %
 

Bygg, Anlegg og Mekanikk
 

1157
 

1488
 

22,24 %
 

10,34 %
 

Design, Arkitektur og Arealplanlegging
 

133
 

166
 

19,88 %
 

22,53 %
 

Helse, Medisin og Sosialtjenester
 

2370
 

3014
 

21,37 %
 

12,34 %
 

Hotel, Restaurant og Reiseliv
 

699
 

768
 

8,98 %
 

13,98 %
 

Håndverksarbeid
 

416
 

530
 

21,51 %
 

10,14 %
 

Industri og Produksjon
 

335
 

444
 

24,55 %
 

-8,23 %
 

IT, Telekommunikasjon og Internett
 

1098
 

1296
 

15,28 %
 

14,23 %
 

Juridisk Arbeid
 

138
 

168
 

17,86 %
 

4,03 %
 

Kundeservice og Personlig Tjenesteyting
 

733
 

837
 

12,43 %
 

15,10 %
 

Offentlige Tjenester og Forvaltning
 

610
 

652
 

6,44 %
 

14,35 %
 

Olje, Gass, Offshore og Maritim
 

946
 

1076
 

12,08 %
 

9,69 %
 

Salg, Markedsføring, PR og Media
 

1030
 

1222
 

15,71 %
 

8,25 %
 

Skole, Fritid, Undervisning og Forskning
 

1453
 

1816
 

19,99 %
 

14,58 %
 

Teknikk og Ingeniørvitenskap
 

1214
 

1459
 

16,79 %
 

12,09 %
 

Transport, Logistikk og Lager
 

439
 

643
 

31,73 %
 

12,03 %
 

 Varehandel og Innkjøp
 

1288
 

1462
 

11,90 %
 

7,25 %
 

Økonomi, Regnskap og Revisjon
 

884
 

1202
 

26,46 %
 

6,51 %
 

Øvrige Jobbkategorier
 

372
 

413
 

9,93 %
 

16,27 %