Stadig færre binder boliglånsrenta

Andelen nordmenn som binder renta på boliglånet fortsetter å falle, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Andelen nordmenn som har bundet renta på boliglånet falt til 5,7 prosent i 4. kvartal 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 3.kvartal. Det siste halvannet året har andelen nordmenn med rentebinding falt for hvert kvartal.

De fleste som binder lånerenta, binder den fra ett til fem år fremover. Lån med bindingstid på 1-5 år utgjorde om lag 2/3 av fastrentelånene i 4. kvartal.

Fastrenteandelen var aller lavest i kvartalet da finanskrisen traff med full kraft høsten 2008, og styringsrenta fra Norges Bank var 5,75 prosent. Da hadde færre enn 1 av 20 valgt fastrente.

Til sammenligning hadde flere enn 1 av 10 bundet boliglånsrenta sommeren 2004, da styringsrenta var 1,75 prosent.