Hopp til innhold

OECD bekymret for krisen i eurosonen

Den globale økonomien er på bedringens vei, men er fortsatt svært sårbar. Det mener OECD, som peker på krisen i eurosonen som årsaken til usikkerheten.

Angel OECD

OECDs generalsekretær Angel Gurria legger frem «Economic Outlook» i Paris tirsdag.

Foto: Jacques Brinon / Ap

OECD (Organiasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) la tirsdag frem de seneste prognosene for hvordan verdensøkonomien vil utvikle seg den nærmeste tiden.

OECD mener å se indikasjoner på at den globale økonomien stabiliseres, men trekker frem store regionale forskjeller, og særlig ett, stort uromoment:

Den økonomiske krisen i Europa.

– Krisen i eurosonen gjenstår som den største enkeltstående risikoen når det gjelder den globale økonomien, sier OECDs sjeføkonom Pier Carlo Padoan da OECD la frem sin siste «Economic Outlook» i Paris tirsdag.

OECD redde for eurosonen

OCEDs generalsekretær Angel Gurria er redd for at situasjonen i eurosonen skal påvirke den globale økonomien.

Foto: HECTOR GUERRERO / Afp

Nedgang for EU-landene

Ifølge OECD kommer veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) for alle de 34 medlemslandene til å synke fra 1,8 prosent i 2011, til 1,6 prosent for 2012. Deretter vil BNP veksten igjen ta seg opp, til 2,2 prosent i 2013.

Tallene viser også at det forventes vekst i USA (2,4 prosent i 2012, 2,6 i 2013) og Japan (2 prosent i 2012, 1,5 prosent i 2013), med den private økonomien som en pådriver.

Situasjonen ser derimot verre ut for OECDs EU-land: Det forventes en nedgang på 0,1 prosent for 2012, før en oppgang på 0,9 prosent i 2013.

– Lav tillit

OECDs rapport viser også at tilliten til at økonomien vil bedre seg i eurolandene er tynnslitt, både når det gjelder business – og privatøkonomi.

Rapporten advarer også mot at hard skattlegging kan føre til ugunstige konsekvenser for økonomien på kort sikt, særlig i land hardest rammet av eurokrisen.

OECD mener at de omfattende budsjettkuttene i gjeldstyngede euroland truer med å bringe eurosonen i en nedadgående spiral som kan smitte over på verdensøkonomien.

Organisasjonen uttrykker dermed stor skepsis for linjen som eurosonen nå har lagt for å få skikk på økonomien i land som Hellas, Spania og Italia.

– Risikoen for å havne i en ond sirkel øker, noe som innebærer høy og økende statsgjeld, svake banksystemer, overdrevent stramme budsjetter og lavere vekst, sier OECDs sjeføkonom Pier Carlo Padoen.

«Vekst i de sunnere økonomiene»

«Det er vekst i de sunnere økonomiene, og selv om denne er velkommen, er den ikke sterk nok til å utjevne flat eller negativ vekst andre steder i Europa», heter det i rapporten, der det vises til tiltak foreslått av OECD for å fremme økonomisk vekst.

Tiltakene, som ble lagt frem på EU-toppmøtet i Brussel tidligere i år, inkluderer blant annet:

  • Omfattende strukturelle reformer innen områder som utdanning, innovasjon, konkurranse og grønn vekst
  • En ytterligere styrking av «brannmuren» som skal hindre at krisen i eurosonen smitter over på andre land
  • Øke European Investment Banks mulighet for å finansiere prosjekter innen infrastruktur

OECD foreslår også at styringsrenten i hele eurosonen kuttes.

– Med lav vekst, høy arbeidsledighet, og begrenset handlingsrom når det gjelder makroøkonomisk politikk, er strukturelle reformer den kortsiktige medisinen for å stimulere vekst og tillit innen økonomien, sier generalsekretær Angel Gurria da rapporten ble lagt frem.