Søk i skattelistene her

Nå er tallene for skatteåret 2008 tilgjengelig for søk på nettet. Du kan søke i listene, og se hvordan du ligger an - og hva andre betaler. Og søket finnes selvsagt også på mobil!

Kjønnsfordeling i skattelistene
Foto: Grafikk: nrk.no

I skattelistene for 2008 finner du oversikt over alle personer som har fått beregnet inntekt/formue/skatt i Norge i fjor.

Nytt av året er at du kan sammenligne kvinner og menns inntekter/formue i alle årskull og kommuner.

Dataene blir hvert år frigitt av Skatteetaten for publisering i mediene.

Etter at ligningsloven ble endret i 2007, får media tilgang til skattelistene for hele landet i oktober. I år er datoen 21. oktober, og listene er tilgjengelig både på internett hele året. I tillegg er listene lagt fram på ligningskontorene i tre uker fra i dag.

Jens Stoltenberg i skattelistene

Jens Stoltenbergs profil

Foto: Grafikk: nrk.no

På nrk.no/skatt kan du søke på inntekt, formue og skatt på over 3,5 millioner privatpersoner som skatter til Norge.

Foreløpige tall

Det er viktig å merke seg at dette ikke er den endelige likningen for 2008. Tallene er foreløpige og vil ikek bli endelige før eventuell klagebehandling er sluttbrakt. For noen kan detet ta lang tid.

Oppdaterte tall kommer

Tre ganger i året blir datagrunnlaget oppdatert, og tallene vi viser her på nrk.no/skatt blir oppdatert tilsvarende.

Nøyaktig når denne oppdateringen skjer, kan vi ikke si nå fordi det avhenger av når skatteetaten tilgjengeliggjør datafilene for oss. Men vi antar at første oppdatering skjer i januar/februar.

Er det kikking?

Det er grunn til å tro at skattelistene har gjort det noe mer ubehagelig å fremstå som nullskatteyter.

Steinar Mediaas, økonomi-kommentator i NRK
Steinar Mediaas

Steinar Mediaas, kommentator

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Med lanseringen av skattelistene kommer også debatten om dette er en fordel for demokratiet eller grafsing i andres privatliv.

NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas forstår begge synspunkter, og sier sin mening her: Kikkehull til naboens lommebok?

Skatt på mobil

Du kan også gjøre gratis skattesøk på mobil. Send SKATT til 1987. Praktisk hvis du ikke er er ved pc-en, men vil sjekke likevel.

Sjekk wap.nrk.no/skatt

Søk i skattelistene for 2008 her