Småsparerne gir seg ikke

Småsparere anker avslag i Oslo Tingrett om å gå til gruppesøksmål mot norske banker.

Jens I. Kobro, avokatfirmaet Ræder

Jens I. Kobro i advokatfirmaet Ræder anker på vegne av 28 småsparere avslaget fra Oslo Tingrett om å kunne gå til gruppesøksmål mot norske banker.

Foto: Johan B. Sættem

38 småsparere som ville gå til gruppesøksmål mot BN Bank og Fokus Bank tapte første runde i Oslo Tingrett i slutten av mai.

Bakgrunnen for søksmålet var at de alle hadde tapt store beløp på dårlige spareprodukter med lånte penger. Professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole har kalt norske bankers salg av strukturerte spareprodukter med lånte penger for økonomisk svindel.

I mai avviste Oslo Tingrett gruppesøksmålet, fordi sakene var for individuelle.

I dag har advokatfirmaet Ræder anket kjennelsen. 28 av de opprinnelig 38 som ville gå til gruppesøksmål nekter å gi seg.

LES: Enorm interesse for banksøksmål

- Vi mener at tingrettens avgjørelse er feil i forhold til de regler som gjelder for gruppesøksmål, sier Jens I. Kobro i advokatfirmaet Ræder til NRK.

- Reglene om gruppesøksmål kan bli uten betydning

Kobro mener at hele hensikten med gruppesøksmålsreglene er at saker som er vesentlig like i faktum og problemstillinger skal kunne behandles som gruppesøksmål - og at det nettopp er tilfelle i saken om de garanterte spareproduktene.

- Hvis tingrettens avgjørelse blir stående blir reglene helt uthult og det blir veldig vanskelig for privatpersoner og forbrukere å gå til gruppesøksmål.

- Bankene har overtaket økonomisk og kunnskapsmessig

Kobro mener at kundene ikke i praksis har mulighet til gå til enkeltvise saker mot bankene fordi saksomkostningene blir så store.

Nå har Ivar Petter Røeggen med finansiering fra Forbrukerrådet gått til søksmål mot DnB Nor. Mener du at andre vil kunne gjøre det?

- I praksis vil ikke andre kunne gjøre det som enkeltstående søksmål uten at noen er villig til å dekke saksomkostningene. Omkostningene vil bli større enn det tvisten gjelder når man ser hvor bredt bankene legger dette opp, avslutter Kobro.

LES: Går til rettssak mot DnB NOR