Små bedrifter med store problemer

Fire av ti småbedrifter sier de planlegger nedbemanninger neste halvår som følge av de økonomiske nedgangstidene. Småbedriftene frykter de blir glemt av Regjeringen i den kommende tiltakspakken.

Småbedrifter med store problemer
Foto: NRK

For halvannen måned siden kom det store omslaget for den Bitbuy Data AS på Skedsmokorset. I løpet av et par uker strammet alle kundene merkbart inn på pengebruken. Finanskrisen hadde nådd den lille databedriften på Romerike.

-Nesten over natta merket vi et brått fall i etterspørselen etter produktene vi selger, da alle kundene på samme tid strammet inn på pengebruken, forteller Lars Jørgen Olsen, en av medeierne i databedriften.

Har ikke penger til nytt IT-utstyr

Lars Jørgen Olsen

Lars Jørgen Olsen.

Foto: NRK

Hos Bitbuy Data AS lever de av å selge IT-løsninger og utstyr til små og mellomstore bedrifter, samt at de tilbyr tjenester som vedlikehold og drift. Helt siden oppstarten har inntektene fra salg og utstyr vært viktigste inntektskilde. Nå vil kundene helle reparere gammelt utstyr enn å kjøpe nytt.

- Mange av kundene har fått dårligere likviditet og når bankene ikke gir dem nye kreditter, så kan de heller ikke handle oss hos, sier Olsen. Likevel, det er ingen krisestemning i databedriften.

Mange planlegger nedbemanning

I andre småbedrifter står det atskillig verre til, viser en fersk undersøkelse fra Bedriftsforbundet. 20 prosent av småbedriftene har allerede kuttet i bemanningen som følge av de økonomiske nedgangstidene, mens 40 prosent sier de planlegger kutt i bemanningen det neste halvåret.

Undersøkelsen fra Bedriftsforbundet som er utført blant over 600 medlemsbedrifter viser at konjunkturnedgangen har rammet hardere enn det som har vært synlig så langt.

  • 75 prosent av småbedriftene opplever redusert etterspørsel
  • 63 prosent forventer lavere lønnsomhet neste halvår
  • 40 prosent vil kutte antall ansatte neste halvår
  • 20 prosent har allerede kuttet antall ansatte
  • 70 prosent vil ha laverer eller ingen investeringer neste halvår

Føler seg glemt av Regjeringen

- Tallene er ikke optimistisk lesing, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Bedriftsforbundet. Han påpeker at småbedriftene sysselsetter mer enn halvparten av de ansatte i privat sektor, uten at det gjenspeiles i den politiske debatten.

Tom Bolstad

Tom Bolstad.

Foto: NRK

- Vi synes Regjeringen er veldig ensidig i tiltakene som diskuteres. Det er grunn til å frykte at de kommende tiltakene kun er rettet mot spesifikke bransjer og enkeltbedrifter. Tiltakene bør være generelle fremfor rettet mot selektive overfor bransjer og enkeltbedrifter, sier Bolstad. Han mener det er ufornuftig dersom bedrifter som Think får særtiltak i nedgangstidene.

-Vi føler at Regjeringen glemmer småbedriftene når de planlegger redningspakker, sier Bolstad.

Ønsker redusert arbeidsgiveravgift

Nesten samtlige av bedriftene i undersøkelsen mener at lavere rente og tilgang på lån og garantier er det viktigste tiltaket for å holde hjulene i gang. Men etter tilgang på penger mener småbedriftene at redusert arbeidsgiveravgift vil være det viktigste for dem hvis de skal unngå nedbemanninger.

- Dersom småbedriftene skal beholde sine ansatte, vil redusert arbeidsgiveravgift være det viktigste enkelttiltaket, sier Bolstad.

8 av 10 småbedrifter mener redusert arbeidsgiveravgift er viktig for dem. Arbeidsgiveravgiften er en belastning for småbedriftene og tvinger mange til å nedbemanne når konjunkturene peker nedover. Hos de fleste småbedriftene er det også et stort ønske med økt minstefradrag og fjerning av arveavgiften.

Mangel på kreditt gir konkurser

Også blant småbedriftene er de kredittpolitiske tiltakene av avgjrørende betydning. Bolstad er positiv til tilakene som så langt har kommet men samtidig er det mange bedrifter som sliter med å få lån og kreditter. Frykten til Bedriftsforbundet er at bedrifter som ellers er lønnsomme med vekstpotensial må legge ned i mangel på kreditt og viderutvikling-

Hos Bitbuy Data på Skedsmokorset har de hatt flaks. En kontrakt med en stor kunde gjør at unngår oppsigelser med det første. Og selv om selgerne har merkbart roligere dager, er de på teknisk avdeling travle med å reparere og fikse gammelt utstyr.

- Vi klarer oss, selv om veksten har bråstoppet, sier daglig leder og medeier, Lars Jørgen Larsen. Men redusert arbeidsgiveravgift er viktig for oss. På den måten er det mulig å unngå kutt i staben når nedgangstidene er over oss, sier Larsen.