NRK Meny
Normal

Dette finner du i skattelistene

Grytidlig fredag morgen legger Skatteetaten ut listene over hvor mye folk har betalt i skatt i 2012. Du kan søke i tallene via skatteetatens egne nettsider.

Skattelister 2013

Skatteetaten åpner søket i skattelistene for 2012 på fredag 18. oktober kl. 03.00.

Du kan søke i skattelistene fra kl. 03.00 fredag 18. oktober 2013 – to dager etter at skatteoppgjøret er klart for alle skattytere.

Skattelistene ligger på skatteetatens nettsider i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret i oktober.

Du kan søke anonymt

For å bruke søket, må du enten logge deg in via Altinn, eller bruke pinkode som du kan få via SMS eller i brev fra skatteetaten.

Søkene blir anonymisert. Skattemyndighetene kan altså ikke spore søkene dine. De du søker opp, får heller ikke noe varsel om dette.

Du kan se på likningsopplysninger for til inntil 500 personer per måned.

Skattelistene forteller ikke alt

Hytter på Hvasser, Tjøme

Hytter og boliger blir verdsatt lavt i ligningen, og det kan 'skjule' formuer.

Foto: Gjersøe, Peder / NTB scanpix

Skattelistene viser nettoinntekt etter alle fradrag som man skattemessig har krav på. Eksempelvis vil man, dersom man har stort lån og høye renteutgifter redusere inntekten som fremkommer i skattelistene vesentlig i forhold til reell bruttoinntekt.

Minstefradrag og fradrag for utgifter til barnehage er andre eksempler som reduserer inntekten som fremkommer i skattelistene.

Det samme gjelder fradrag for tap ved salg av aksjer eller eiendom. Det betyr at mange kan ha høye reelle inntekter, og lave skattemessige inntekter.

Også når det gjelder formue forteller skattelistene langt fra hele sannheten. Årsaken er at enkelte formuesobjekter skattemessig ikke verdsettes til virkelig verdi. Dette gjelder blant annet egen bolig, som skattemessig verdsettes til en fjerdedel av virkelig verdi. Det betyr at en bolig som er verdt fire millioner kun «veier» én million i formuesskatteberegningen.

Fritidsboliger verdsettes også normalt lavt skattemessig.

Slutt på søk via nettaviser

I 2011 var det slutt på medienes tradisjonelle publisering av skattelistene gjennom søk på egne sider.

Innstrammingen innebærer at det ikke lenger er tillatt å publisere søkbare skattelister i nettaviser som nrk.no, tv2.no og vg.no. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Mange hadde også kritisert praksisen med at den oppfordret til kikking og uthenging av enkeltpersoner.

Pressen får fortsatt utlevert skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på internett eller gis til andre. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere topplister, ifølge denne avtalen.

Høyre og Frp vil ha bort skatteliste-snoking

Høyre-leder Erna Solberg (t.v.) og Frp-leder Siv Jensen

Høyre og Frp har varslet innstramminger.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix
Kjersti Løken Stavrum

Kjersti Løken Stavrum forsvarer offentliggjøring av skattelistene.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høyre og Fremskrittspartiet vil likestille pressen med kredittopplysningsbyråer når det gjelder søk i skattelistene. I sin regjeringserklæring skriver de to partiene at alle som blir søkt på i skattelistene, skal få melding om hvem som søker. De samme reglene som i dag gjelder for kredittopplysningsbyråer, vil dermed også gjelde for pressen.

Norsk Presseforbund reagerer kraftig på forslaget.

– Pressen har et samfunnsansvar. Det er viktig å avdekke hvor penger og bidrag til fellesskapet flyter i samfunnet, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum til Klassekampen.

Fra anti-korrupsjonshold blir det påpekt at skattelistene er viktige verktøy. Offentlighetens mulighet til å finne ut av hva selskaper faktisk betaler i skatt til Norge er altfor dårlig, mener Tax Justice Norway.

Gamle søkebaser er fortsatt åpne

Men tall fra før 2010 er fortsatt tilgjengelig, for Skattedirektoratet har ikke hjemmel for å pålegge pressen å fjerne tidligere års skattelister. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis blir dårligere jo eldre disse blir. Men gamle søk er fortsatt tilgjengelige på nrk.no for skatteårene fram til 2009.

Skatteetaten selv fjerner gamle søk når nye er klare og søk i listene for 2011 er allerede stengt.

Rundt 897 000 har i løpet av året vært inne og sett på skattelistene for 2011. Det er gjort nærmere 16, 4 millioner søk, sier skattedirektør Hans Christian Holte.