NRK Meny
Normal

Slik leser du skattelistene

Skattelistene viser ikke eksakt hva alle i Norge har i reell inntekt og formue. Det som fremkommer i skattelistene er skattemessige inntekts- og formuestall. De virkelige tallene kan avvike svært mye fra det som fremkommer i skattelistene. Tallene bør derfor tas med en klype salt.

Søk i skattelistene 2006 her!

Dette forteller skattelistene:

Nettoinntekt

Inntekten som oppgis i skattelistene er skattbar inntekt. Det vil si det du tjener gjennom jobben pluss eventuelle kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter) og kapitalgevinster (for eksempel ved salg av aksjer) minus fradrag.

Selv om du har tjent godt kan nettoinntekten være null. Forklaringen er store fradrag - for eksempel høye gjeldsrenter eller fradrag fordi du har tapt penger på aksjer.

Nettoformue

Dette er formuen (alle eiendeler) til den enkelte, minus gjelden.

Nettoformue er ikke det samme som penger i banken. Det kan være verdien av eiendommer og eierandeler i bedrifter. Normalt er ligningsformuen som fremkommer i skattelistene være lavere enn de virkelige verdiene.

Eksempel:

Hvis man eier en bolig som er verdt én million kroner og har 500.000 kroner i gjeld, er den virkelige formuen 500.000 kroner. I dette tilfellet vil ligningsformuen likevel vise null. Forklaringen er at boligen maksimalt har en ligningsverdi på 30 prosent av virkelig verdi, det vil si 300.000 kroner.

Når gjelden er større enn ligningsformuen, blir nettoformuen satt til null.

Utlignet skatt

Dette er den totale skatten den enkelte skal betale, og inkluderer trygdeavgift, toppskatt, eventuell skatt på utbytte fra aksjeselskaper og skatt til stat og kommune.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Dette gjelder både skattelisten som legges ut på skatteetaten.no, skattelisten som legges ut på likningskontorene og skattelisten som distribueres til pressen.

Kreative søk i skattelistene

"Mi side" - ei personleg skatteside

Attende til søk i skattelistene 2006