Slik bruker vi pengene våre

SSBs første forbruksundersøkelse på fire år viser at husholdningene bruker mest penger på bolig, lys og brensel. I snitt bruker norske husholdninger 136.000 kroner på boligrelaterte utgifter i året.

Dette bruker husholdningene pengene sine på

Utgifter til bolig, tranport og mat er det husholdningene bruker mest penger på, viser SSBs forbruksundersøkelse for 2012.

Foto: Illustrasjon: Scanpix/NRK

Det er fire år siden sist Statistisk sentralbyrå laget en forbruksundersøkelse for nordmenns pengebruk.

Undersøkelsen viser at norske husholdninger bruker mest penger på bolig, lys og brensel. 136.000 kroner brukte vi i gjennomsnitt på dette i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 31 prosent av de samlede forbruksutgiftene.

Av alt vi bruker penger på, er det utgiftene til bolig, lys og brensel som har økt mest siden årtusenskiftet, med 5 prosentpoeng.

Det er ikke slik at folk har mindre lyst på mat eller mer lyst på hus nå, enn for ti eller førti år tilbake

Karl Fredrik Tangen, økonomisk geograf ved Markedshøyskolen

Men også for vel ti år siden var det boligrelaterte utgifter som sto for mesteparten av utgiftene i familiebudsjettet. Ved årtusenskiftet gikk vel 1 av 4 forbrukskroner til dette.

Siden den gang har boligprisene nær doblet seg justert for inflasjon og inntektene har økt kraftig.

På 60- og 70-tallet viste tilsvarende undersøkelser at det var penger til mat som tok den største andelen av husholdningsutgiftene.

I figuren under kan du se hvordan husholdningene brukte pengene sine i 2012.

forbruksutgifter 2012
Foto: SSB

Bruker 436.000 kroner i året

Norske husholdninger brukte i gjennomsnitt 436 000 kroner på varer og tjenester i 2012.

Dette er en realøkning på 5,7 prosent i forhold til 2009, da Statistisk sentralbyrå la frem sin forrige forbruksundersøkelse.

Det kanskje mest påfallende med undersøkelsen er hvor lite pengebruken har endret seg siden år 2000. Les mer om dette i tabellen nederst på siden.

Karl-Fredrik Tangen

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Markedshøyskolen er ikke overrasket over at det er små endringer i husholdningenes forbruksmønster.

Foto: Høyskolen Kristiania

Folk i Oslo og Akershus har det høyeste forbruket, med 478 000 kroner per husholdning i gjennomsnitt, viser tallene.

Til sammenligning hadde Nord-Norge det laveste forbruket med vel 369. 000 kroner i 2012.

Det tilsvarer vel 77 prosent av utgiftene i Oslo og Akershus.

– Mye større endringer i andre land

Karl Fredrik Tangen er økonomisk geograf ved Markedshøyskolen. Han er ikke overrasket over at endringene i SSBs forbruksundersøkelse er så små, fordi husholdningene har hatt stabil økonomi de siste årene.

– Hadde vi sett på andre land hvor husholdningene i større grad har blitt rammet av finanskrisen ville vi sett mye større endringer i forbruket, sier Tangen.

Han sier til NRK.no at det endringer i økonomiske betingelser som både er årsaken til store endringer over noen tiår og få endringer de siste årene.

– Det er ikke slik at folk har mindre lyst på mat eller mer lyst på hus nå enn for ti eller førti år tilbake, sier Tangen.

To av ti kroner til bil og buss

Den nest største utgiftsposten til husholdningene er penger til transport, viser tallene. 82.000 kroner brukte husholdningene i snitt på disse kostnadspostene i 2012 .

Først på tredje plass kommer utgiftene til mat og drikke, som i snitt tok 12 prosent, tilsvarende 50.000 kroner, av familiekassa i løpet av fjoråret.

Slik bruker husholdningene pengene sine

 

1998-2000

2012

 

Utgifter (kr)

Andel av forbruksutgift i alt (prosent)

Utgifter (kr)

Andel av forbruksutgift i alt (prosent)

Forbruksutgift i alt

280078

100

435507

100

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer

33499

12

51429

11.8

Alkoholdrikker og tobakk

8114

2.9

11717

2.7

Klær og skotøy

16278

5.8

23618

5.4

Bolig, lys og brensel

71278

25.4

135982

31.2

Møbler og husholdningsartikler

17321

6.2

24495

5.6

Helsepleie

7717

2.8

11421

2.6

Transport

56832

20.3

81574

18.7

Post og teletjenester

5610

2

8253

1.9

Kultur og fritid

33634

12

43347

10

Utdanning

869

0.3

985

0.2

Restaurant- og hotelltjenester

11379

4.1

15557

3.6

Andre varer og tjenester

17547

6.3

27129

6.2

Kilde: SSBs forbruksundersøkelse 2012.  Forbruksutgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. Løpende priser