Hopp til innhold

Oslo-Ski er lønnsomt i Storbritannia, ikke i Norge

Vi beregner nytten av nye veier og jernbanelinjer altfor lavt i Norge. Derfor investerer vi for lite, mener konsernøkonom i DnB NOR.

Tunnelborerigg i Bærumstunnelen ved Lysaker

Konsernøkonom Nils Terje Furunes mener vi beregner nytten av prosjekter som den nye Bærumstunnelen ved Lysaker altfor lavt, kontra kostnadene.

Foto: Kjartan Rørslett, NRK / NRK

Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR langer ut mot måten samferdselsprosjekter vurderes i Norge.

I den siste utgaven av Jernbanemagasinet, Jernbaneverkets informasjonsblad, fyrer han løs mot samferdselsbyråkratenes kost-/nytteanalyser:

– De fører til en massiv underinvestering i infrastruktur, sier Furunes til Jernbanemagasinet .

Han mener blant annet at Finansdepartementet stiller for høye krav til avkastning.

Les også: NSB-topp varsler togkaos i 30 år
Les også: Kritisk til svak jernbanesatsing
Les også: Hareide vil ha nasjonalt forlik om jernbanepolitikken
Les også: Åpner for samferdselskutt

Oslo-Ski lønnsomt hos britene

Nils Terje Furunes, konsernøkonom DNB

Nils Terje Furunes, konsernøkonom DnB NOR.

Foto: Frank Nygård / NRK

Samfunnsøkonomiske nytte-/kostberegninger gjøres før store samferdselsprosjekter settes i gang, både i Norge og utlandet. Hensikten er å vurdere hvor stor nytte et prosjekt har, satt opp mot kostnaden.

Ulike land gjør sine analyser på forskjellig måte. Samfunnsøkonom Andreas Økland har i sin masteroppgave påvist at det nye dobbeltsporet for jernbanen mellom Oslo og Ski, Follobanen, kommer dårlig ut i norske beregninger: Annenhver krone investert er bortkastet.

Hvis man i stedet hadde brukt den britiske modellen, ville nytten av Follobanen bli dobbelt så stor som kostnaden.

Furunes mener Finansdepartementets krav til avkastning for i prosjekter er den viktigste årsaken til de lave investeringene i norsk infrastruktur.

– Etter min oppfatning er det feil å kreve en så høy realavkastning som 4,5 prosent på jernbane. Alternativet er å plassere pengene i Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet), som siden 1998 har greid å øke verdien med 2,5 prosent per år, forklarer Furunes til magasinet.

I Nasjonal transportplan 2010-19 gir ingen utbyggingsprosjekt så lite igjen som Oslo-Ski-prosjektet. Prosjektet fått massiv oppmerksomhet denne vinteren, mye takket være togkaoset på Østlandet.

Les også: – Må prosjektfinansiere dobbeltspor
Les også: Vil at private bygger dobbeltspor
Les også: – Må samle krefter for dobbeltspor

Saken fortsetter under bildet

Jernbaneverkets nye dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika

Furunes mener Norge ikke bruker opp pengene på å bygge en ny jernbanestasjonen, som her på Lysaker. I stedet omplasseres statsformuen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Vil skille ut investeringer

Konsernøkonomen mener vi bør gå gjennom hvordan vi bruker offentlige penger i Norge. Han vil skille ut investeringsutgifter, og tegner et skille mellom det å bruke opp oljepenger og det å omdisponere dem.

– For når man bygger en ny jernbanestasjon på Lysaker, bruker man ikke opp pengene. Det som skjer er at formuen omplasseres, sier Furunes til magasinet.

Han minner om at alle aktører ellers i samfunnet skiller mellom investeringer og drift, – unntatt staten.

Furunes mener dette er årsaken til at lønnsomme samferdselsinvesteringer blir en salderingspost.

Les også: SSB: – Kan bruke 30 oljemilliarder årlig
Les også:
Ber ministeren om rask togutbygging