Skuffet over boring

Natur og Ungdom mener det bryter med Stortingets forutsetninger å utvinne olje fra Snøhvit-feltet.

Natur og Ungdom mot Snøhvit
Foto: Helle, Knut Erik / SCANPIX

De er svært skuffet over at partnerne på Snøhvit likevel vil bore etter olje.

Miljøorganisasjonene mener det er et brudd på Stortingets forutsetninger å hente olje ut av feltet.

Bare gass

– Da Stortinget i 2002 godkjente Snøhvit-utbyggingen, var det en klar forutsetning at dette var et rent gassprosjekt. Det var ikke gjort miljøvurderinger rundt en oljeutvinning, kun gass, sier nestleder i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum, til NTB.

Men på bunnen av gassreservoarene på Snøhvit ligger anslagsvis 100 millioner fat olje. Oljedirektør Gunnar Berge peker på at dette er store verdier, og sier til NRK at det er en svært viktig beslutning som nå er tatt.

Berge er blant dem som har lagt press på lisenshaverne for at de skulle gjøre om beslutningen om å la oljen ligge. Det samme skal Olje- og energidepartementet ha gjort.

Press

Statoil og Petoro ble 10. januar nedstemt i lisensstyret på å bore en ny avgrensningsbrønn og gjennomføre nye markedsundersøkelser. Men både fra politikere, fagbevegelse og nordnorsk leverandørindustri kom et massivt krav om også å ta ut oljereservene, og det er dette som har fått lisenseierne til å bestemme seg for å bore etter olje likevel.

 Samtidig haster det med å bore avgrensningsbrønnen. Den må bores innen sommeren for at eventuell oljeproduksjon skal komme i gang før gasstrykket i feltet blir for lavt, og Natur og Ungdom frykter at hastverket vil føre til at det ikke blir gjennomført en miljøvurdering og at miljøet taper.

HØR: Natur og Ungdom sier nei