Skeptisk til fusjonen

- Fusjonen mellom Statoil og Hydro vil svekke konkurransen på norsk sokkel, sier lederen for analyse- og rådgivningsselskaept Econ, Evind Magnus.

Han ble skeptisk da han hørte om fusjonen, sier han til NRK.

Magnus medgir at fusjonen vil gi et mye sterkere selskap globalt sett.

- Men samtidig vil det bli en veldig stor aktør på norsk sokkel, og det kan ha negative konsekvenser for konkurransen, sier han.

Han underbygger dette med at konkurransen mellom Hydro og Statoil har vært viktig for å få frem de beste idene og konseptene for utvikling av prosjekter.

Det har ellers kommet en rekke positive kommentarer til fusjonen tidligere i dag, både fra næringsliv, politikere og fra økonomiske eksperter.

Oljeanalytiker John A. Olaisen i Camegie mener sammenslåingen blir veldig positiv for både Hydro og Statoil og meglersjef Ståle Bjørnstad i DnB NOR Markets har også svært positiv.