Sjekk skattelistene

Klokken 03 i natt ble skattelistene for 2005 lagt ut. I tre uker fremover er informasjon om skattebetalernes nettoinntekt tilgjengelig.

Penger
Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

For å finne ut hva folk tjener må du i år vite nøyaktig navn og postnummer for å finne frem på skattelistene, som legges ut på denne nettadressen: www.skatteetaten.no

Opplysningene som legges ut er skatteyterens navn, fødselsår, postnummer, nettoformue, nettoinntekt og utliknet skatt. Nettoinntekt omhandler alt fra bankinnskuddog bolig til privatbil.

Dette tjener statsrådene

Toppsjefene i næringslivet

Tallene lyver

Stortinget vedtok i 2004 nye regler for offentliggjøringen av skattelistene. De legges ut en gang i året, og perioden listene ligger ute til offentlig skue er begrenset til tre uker. Dette gjelder på både på  likningskontoret og på Internett. Målet er å styrke personvernet.

Mange har inntekter fra andre ting enn jobben sin, andre har store fradrag for lån. Nettoinntekten gir likevel en viss pekepinn på lønningen  til folk flest.

 Ønsker mer åpenhet

Den rødgrønne regjeringen vil åpne skattelistene for mer innsyn, men det er uvisst om dette blir gjennomført. Årsaken er at EØS-overvåkingsorganet, ESA, nå vurderer om skatteopplysningene tilhører privatlivets fred.