NRK Meny
Normal

Senterpartiet får bot på 200.000

Økokrim har i dag utferdiget et forelegg på 200 000 kroner til Senterpartiet for overtredelse av bokføringsloven.

Video Senterpartiet får 200.000 i bot

Liv Signe Navarsete slipper unna tiltale i fakturasaken, men partiet er ilagt en bot på 200.000 kroner.

I tillegg er partiets tidligere generalsekretær Ivar Egeberg og den eksterne kommunikasjonsrådgiveren Ole G. Hertzenberg er hver ilagt bøter på 50 000 kroner.

Dermed slipper partileder Liv Signe Navarsete unna tiltale i saken. Dersom Senterpartiet vedtar boten, vil saken være ute av verden.

Hertzenberg vedtar også Økokrims forelegg på 50.000 kroner for brudd på bokføringsloven.

Politiet innledet allerede i desember etterforskning for å avklare om utsendelsen av fakturaer i forbindelse med «Prosjekt fornybar energi» var straffbare.

Til sammen 700.000 kroner gikk rett i partikassa, uten noen form for øremerking, avslørte Dagens Næringsliv. Senterpartiet har innrømmet at mesteparten ble brukt i valgkampen.

Partiet erkjente brudd på partiloven og betalte tilbake pengene.

Kritikk fra stortingskomité

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kom i høst med sterk kritikk av partileder Liv Signe Navarsete for at hun kjente til pengegavene på et tidlig tidspunkt, men ikke informerte sine regjeringskolleger i og utenfor Sp.

Komiteen kritiserte også partiledelsen for å ha ignorert den uheldige koblingen mellom pengegaver og senere politiske vedtak som involverte Eidsiva Energi og Troms Kraft.

Revisoren som reviderte Senterpartiets regnskap, fikk også kraftig kritikk av Finanstilsynet i høst.

– Politisk kan Sp komme over dette

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete sier partistøttesaken har vært krevende for Sp.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Konklusjonen fra Økokrim var imidlertid at Liv Signe Navarsete og resten av partistyret ikke var delaktig i forholdet, men at det var et rent adminsitrativt anliggende.

– Det er ikke overraskende. Hadde styret vært involvert hadde Liv Signe Navarsete blitt direkte rammet og kunne neppe fortsatt i rollen som partileder. Slik sett vil nok Sp være fornøyd med konklusjonen, sier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK.

Han sier videre at det sikkert vil være ulike vurderinger av partilederens ansvar i saken selv om hun går fri, men at Økokrims konklusjon kommer til å medvirke til at hun politisk klarer å legge saken bak seg.

Innstilt på å vedta forelegget

I en pressemelding fra Sp sier partileder Liv Signe Navarsete at partiet tar avgjørelsen til Økokrim på største alvor.

– Saken har vært krevende for partiet, og Sps arbeidsutvalg er innstilt på å vedta forelegget, sier Navarsete.