- Drømmejobben finner vi her

Om få år er Finnmark det nye kraftsenteret i norsk oljeindustri, viser fersk rapport. Dagens unge finnmarkinger satser på realfag og drømmejobben i olje.

Jobb i oljeindustrien

Maria Flåten og Katrine Selnes Mikalsen jubler over at oljebonanza i Finnmark

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Vi vil bli her i Finnmark, sier Maria Flåten og Kathrine Selnes Mikaelsen. Jentene går i tredje klasse på Alta videregående skole. De har valgt realfag som fordypning med fokus på matte, fysikk og kjemi.
– Drømmen er å få jobb i oljebransjen, forteller de.

NRK treffer attenåringene på kjemilaboratoriet på skolen hvor de står bøyd over reagensrør og kolber med kjemiske stoffer.

Trolig slipper de unge jentene å flytte langt for å få seg drømmejobben. Når de er ferdigutdannet om noen år vil det være godt med spennende jobber i oljeindustrien i Finnmark.

Oljebonanza i nord

Regionen de er oppvokst i spås å bli landets nye vekst-sentrum innen olje. En fersk rapport spår en flerdobling av oljeaktiviteten i Nord-Norge i årene fremover .

Torsdag ble den årlige analysen «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge» fra Rystad Energy lagt fram i Stavanger.
Rapporten viser at Barentshavet og Norskehavet Nord kan ta opp mer olje på sikt enn Nordsjøen.

Les også: Spår gullalder i nord

Oljehovedstad

Aktiviteten i nord vil så bli så høy at nabobyen Hammerfest kan bli landets nye oljehovedstad, og om ikke stille Stavanger i skyggen, så ihvertfall gi Rogalandsbyen konkurranse som landets petroleumshovedstad.

Landanlegget til Snøhvit ligger på Melkøya (bildet) utenfor Hammerfest

Landanlegget til Snøhvit på Melkøya. Her vil det bli ny og økit aktivitet

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Attenåringene mener rapporten viser at de har valgt riktig bransje og at de bor i rett landsdel for en fremtid i oljeindustrien.
- Det betyr at jobbmulighetene kommer hit og man trenger ikke å flytte. Mulighetene er rett utenfor stuedøren rett og slett, sier Flåten.

– Det er bra at bransjen forstår at det både er olje og gass og kompetente folk her i Finnmark, sier Mikalsen.

Seks nye felt

I rapporten fra Rystad Energy fremkommer det hvordan sokkelen i nord vil se ut i 2030 – ut fra både kjente og uoppdagede ressurser, forventede kostnader og prioriteringer i tidligere utbygginger.
Hovedscenariet i rapporten viser en feltutbygging i det nordøstlige Norskehavet med oljerør til land i Lofoten og et nytt gasstog ved Melkøya i Hammerfest, som henter gass med rør fra nye gassfunn i Barentshavet.
Det ventes også et nytt feltsenter i Barentshavet sørøst. Totalt ventes det seks nye utbygginger i tillegg til de som allerede er påbegynt, Goliat i Barentshavet og Aasta Hansteen i Norskehavet

Oljejenter i Alta

Maria Flåten og Katrine Selnes Mikalsen ser for seg spennende og godt betalte jobber i oljeindustrien

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Nå satser jentene på å komme inn på realfags eller ingeniørstudier.
- Oljebransjen virker veldig interessant, for det finnes mange muligheter der, og enda mer å oppdage. Når jeg en dag er ferdigutdannet, håper jeg at det finnes noe jeg kan gjøre der og bidra med, sier Flåten.

Økt realfagsinteresse

Troen på et kommende oljeeventyr har ført til at interessen for realfag blant de unge i Finnmark har eksplodert. På jentenes skole søker dobbelt så mange seg til realfag som før, og blant 2. og 3. klassingene tar totredjedeler nå realfag.
– Bare siden vi startet på skolen har interessen blant unge til å søke seg til disse fagene økt kraftig, sier Mikalsen.

Og industrien er optimistisk på regionens fremtid

– Vi har hatt et fabelaktig leteår bak oss, og ennå er ikke året ferdig, sier direktør Kjell Giæver i interesseorganisasjonen Petro Arctic som står bak rapporten.
– De nye funnene har åpnet nye områder, og dette er med å legge grunnlaget for et økt ressursanslag og forventningene om åtte nye feltsenter i Nord. Det vil kunne føre til en kraftig økning i de regionale leveransene og en permanent leteaktivitet i nord.


Også en annen rapport som ble lagt frem i dag spår gode tider i oljebransjen.
Norsk olje og gass (Norog) venter investeringer på 224 milliarder kroner i olje- og gassvirksomheten i Norge neste år. De samlede investeringene ventes å holde seg rundt 200 milliarder kroner per år til og med 2018, viser Norsk olje og gass' Konjunkturrapport 2013 som ble offentliggjort torsdag.

Tjener godt

Jentene på Alta videregående har gjort seg ferdig med kjemiforsøket og pakker ned sakene. Nå skal de hjem og fortsette skolearbeidet.

Hvorfor er oljebransjen så fristende?
- Man har jo hørt mye om at folk som jobber i oljebransjen har veldig god lønn. Dessuten er det veldig mange ulike jobber i bransjen. Men det beste er at det vil go oss muligheter for å jobbe her hvor vi bor, det er her vi har våre røtter og tilhørighet, sier de to jentene