NRK Meny
Normal

Satser én milliard på CO2-fangst

Aker vil ikke vente på regjeringen og satser én milliard på CO2-fangst på Kårstø. Anlegget skal stå ferdig i 2009 og skal fange 100.000 tonn CO2 årlig. 

Kårstø
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Det er det Aker-eide datterselskapet Aker Clean Carbon som nå skal satse på å gjøre CO2-fangst lønnsomt. Målet er å utvikle byggemetoder og effektive gjennomføringsmodeller som gjør karbonfangst rimelig nok til at det blir billigere å rense enn å forurense.

-  Kort sagt ser vi muligheter for å tjene penger ved å bidra til å løse klimakrisen. Vi har evnen og viljen til å tenke langsiktig, sier styreleder og konsernsjef i Aker ASA, Leif-Arne Langøy

Tar kostnaden selv

Aker har satt av 725 millioner kroner til investeringen. I tillegg er driftskostnadene for de første tre årene anslått til 150 millioner kroner. Konsernsjef i Aker Kværner og påtroppende styreleder i Aker Clean Carbon sier de er villig til å ta kostnaden av bygging og drift av anlegget selv, men at de selvsagt også vil søke om offentlig støtte.

Teknologien som skal gjøre CO2-fangst lønnsomt er såkalt Just Catch-teknologi, hvor det kjemiske stoffet amin brukes til å binde karbon. Aker samarbeider tett med Sintef og NTNU for å utvikle nye og bedre aminblandinger som skal gjøre det billigere og mer lønnsomt å fange CO2. Utviklingsprosjektet har en totalramme på rundt 250 millioner kroner over åtte år.

Slippes ut igjen i atmosfæren

Fangstanlegget som skal bygges på i Kårstø i Rogaland er et testanlegg, og ettersom det ikke finnes rør fra Kårstø ut til oljeanleggene, vil CO2 som fanges bli sluppet ut i atmosfæren igjen i testperioden.

Miljøorganisasjonen Zero utfordrer regjeringen til å være like ambisiøse på deponering som Aker nå er på fangst av CO2, slik at tiden mellom testanlegg og deponering blir minst mulig.

- Når man først har bygd fangstanlegg og har 100.000 tonn CO2 i året, bør deponering komme på banen fortest mulig, sier rådgiver i Zero, Audun Rødningsby.

Zero mener rørledning til Slepiner som muliggjør deponering bør kunne være på plass rundt ett år etter fangsanlegget, altså i 2010.

- Da vet man også at deponeringsbiten er på plass når fullskala kommer, slik at dette ikke forsinkes av deponering, påpeker Rødningsby.

- CO2-deponering er avgjørende

ZERO er veldig fornøyd med at Aker tør å posisjonere seg som en innovatør i CO2-fangst, og håper andre private aktører kommer etter.

- For å lykkes med klimakampen er det avgjørende med CO2-deponering på kort og mellomlang sikt. Vi har ikke sjangs ellers. Det er 8 000 store uslippskilder i verden som må renses. At næringslivet går foran er helt avgjørende, sier Rødningsby.

Regjeringen har lovet fullskala renseanlegg på Kårstø fra 2011 eller 2012, og Aker har meldt sin interesse for å bygge anlegget.