- SAS skulle lagt om for lenge siden

SAS klarer ikke å få ned kostnadene, og det har de ikke klart på mange år, mener professor Lars Søgård ved Norges Handelshøyskole.

Professor Lars Sørgard
Foto: Monatsje: NRK / Scanpix

I dag ble det kjent at SAS må spare en milliard svenske kroner og at så mange som 1500 ansatte kan bli overflødige.

SAS-ledelsen krever nå at de ansatte går ned opptil 20 prosent i lønn, noe fagforeningene reagerer kraftig på.

– Dette er et tilbakevendende problem. SAS har hatt høye kostnader over lang tid. Allerede for 10 år siden hadde de strukturelle problemer, og de siste årene har de fått de samme konjunkturproblemene som de andre flyselskapene også har slitt med, sier Sørgard, som tidligere har analysert det norske flymarkedet.

– Ingen vil ha SAS

Også de flyanalytikerne NRK har vært i kontakt med mener SAS må få ned kostnadsnivået og at de på sikt vil bli bli kjøpt opp av en av de tre store innen europeisk luftfart, KLM/Air France, British Airways eller Lufthansa.

Og spesielt tyske Lufthansa har blitt nevnt av mange som en mulig oppkjøper av det skandinaviske flyselskapet.

Flyanalytiker Anders Lidman i Aeropol tror ikke Lufthansa er en aktuell kjøper.

– Lufthansa er ikke interessert i selskapet SAS, men i det skandinaviske markedet. De sitter nok litt på gjerdet og ser hva som skjer. Kanskje får de tilgang til markedet uten å kjøpe SAS, sier Lidman.

– Uten emisjonen i våres ville ikke SAS hatt en sjanse alene, men da de med god hjelp av de skandinaviske regjeringene fikk inn over 6 milliarder svenske kroner vil de komme seg gjennom denne økonomiske nedturen. Men problemet til SAS er at ingen vil ha dem. Lufthansa var interessert, men de ville ha et ferdig strukturert selskap, sier en annen flyanalytiker til NRK.no som ikke tror SAS går over ende med det første.

– Selvfølgelig kan SAS gå konkurs, men det skjer ikke over natta. Det vil i tilfelle være en gradvis utfasing og de vil selge seg gradvis ned, sier han. Som understreker at hovedproblemet med internasjonal luftfart er at det er altfor mange flyselskap i verden.

Burde kuttet kostnader før

SAS sine problemer startet for lenge siden, skal vi tro Sørgard.

– Tidligere hadde SAS et beskyttet hjemmemarked i Norge, Sverige og Danmark. De trengte derfor ikke i så stor grad tenke på de høye kostnadene. Vi kan i ettertid derfor helt tydelig se at selskapet burde lagt om kostnadsstrukturen sin mye tidligere, sier Sørgard.

– Mye av grunnen ligger selvfølgelig hos de sterke fagforeningene i SAS som har forhandlet seg frem til gode avtaler. For mens SAS har måttet forholde seg til gamle avtaler har konkurrenten Norwegian hatt fordelen av å starte helt fra bunnen. Slik at det vil bli vanskelig for SAS å få like lave kostnader som Norwegian, sier Sørgard.

Flyanalytiker Anders Lidman mener SAS' problemer går langt tilbake i tid.

- Ledelsen har vært arrogante overfor markedet, og det går helt tilbake til Jan Carlzons (konsernsjef 1981-1993, journ. anm.) tid. De tror selskapet er mye større og viktigere enn det egentlig er, sier Lidman til NRK.no.

Kommer ikke til å bli et lavprisselskap

Og en analytiker NRK har snakket med i dag har ingen tro på at SAS nå blir et lavprisselskap.

Han tror det er helt urealistisk å forvente at kostnadskuttene vil gi folk flest billigere flybilletter og dårligere service.

– SAS har en strategi om å være best på bedriftsmarkedet, og fokuserer derfor så sterkt på punktlighet og regularitet. Det siste selskapet ønsker er å bli et lavprisselskap, mener analytikeren.

– Staten burde selge seg ut

Sørgard på sin side er skeptisk til at staten skal ha eierandeler i selskapet, og mener staten godt kan selg seg ut.

SAS-aksjene stuper
Foto: NRK-grafikk

– Jeg kan ikke se noen grunn til at SAS skal være delvis statlig. Og hvis dette er distriktspolitikk så finnes det alternativer, og det finnes andre flyselskap som kan fly like bra og billig som SAS. Så etter min mening så kan staten selge seg ut av SAS, sier Sørgard.

Tidligere i år inngikk SAS en emisjon med sine eiere på rundt 6 milliarder kroner, deriblant den norske stat som bidro med rundt 800 millioner.

- De pengene er nok allerede brukt opp, tror flyanalytiker Anders Lidman.