Hopp til innhold

Russland får Yukos-kritikk

Russland ble i dag frifunnet for anklagene om at de har bevisst ødelagt oljegiganten Yukos. Men de måtte likevel tåle sterk refs fra Europas fremste menneskerettighetsdomstol.

Tidligere Yukos-sjef Mikhail Khodorkovskij

Tidligere Yukos-sjef Mikhail Khodorkovskij så oljeselskapet han ledet bli slått konkurs noen år etter at han selv ble arrestert for svindel i 2003.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Retten finner at artikkel 18 av konvensjonen ikke er blitt brutt, uttalte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i dag, skriver AFP.

Men retten kritiserte samtidig russiske myndigheters håndtering av saken og for måten oljeselskapet Yukos ble avviklet på.

– Krenket menneskerettighetene

Ifølge domstolen krenket myndighetene menneskrerettighetene da de håndterte korrupsjonsanklagene mot selskapet og fengslet daværende leder, Mikhail Khodorkovskij og andre ledere i selskapet.

Konkursen i 2006 håndtert på en urettferdig måte, heter det i kjennelsen tirsdag.

Det er likevel ikke funnet bevis for anklagen om at regjeringen med overlegg forsøkte å ødelegge selskapet.

Tok ikke stilling til krav om erstatning

Rettssaken i Strasbourg startet i mars i fjor.

Aksjeeierne i oljeselskapet krevde den russiske staten for nærmere 600 milliarder kroner i erstatning.

De hevdet Russland kjørte selskapet kunstig konkurs for å ta knekken på hovedeieren Mikhail Khodorkovskij.

Selv om domstolen kom med sin dom i dag, tok de ikke stilling til erstatningen som er reist mot den russiske staten.

Slått konkurs i 2006

Yukos, som i sin tid var Russlands største oljeselskap, ble ruinert som følge av et skattekrav på flere milliarder. Selskapet ble slått konkurs i 2006.

Hovedeieren Khodorkovskij ble arrestert og etterforsket for svindel i 2003.

Ledelsen mente kravet var ulovlig og et resultat av at daværende president Vladimir Putin ønsket å konsolidere sin makt på bekostning av russiske næringslivsledere.

Den tidligere oljemilliardæren Khodorkovskij sonet en dom på åtte års fengsel som skulle være ferdig i år, men i desember i fjor ble straffen forlenget til fengsel fram til 2017.

Nekter for at de har gjort noe galt

Prosessen som mange hevder var politisk motivert av daværende president Vladimir Putin, ruinerte det lønnsomme oljeselskapet fullstendig.

Eiendelene ble overtatt av andre russiske selskaper.

Russland har tidligere benektet at de har gjort noe galt i saken. Deres ambassadør i Europarådet har hevdet at menneskerettighetsdomstolen har drevet et politisk spill når de har gått inn for å prøve Yokos-saken.