NRK Meny
Normal

Russland blir økonomisk stormakt

Russland skal i løpet av 12 år bli en av de fem største økonomiene i verden og rubel skal bli en verdensvaluta.

Dimitrij Medvedev
Foto: SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Russlands president Dimitrij Medvedev gikk i helgen rett løs på de store utfordringene landet står overfor.

I går beskyldte han USA for å være årsaken til den økonomske krisen verden nå er inne i. Han mener amerikanerne med sin egoistiske politikk har gjort verdens befolkning mer fattig.

En sentral rolle

Medvedev hevder Russland vil spille en sentral rolle i gjenoppbyggingen av verdensøkonomien.

- Russland skal bli et innovasjonsland og innen 2020 vil landet være blant de fem største økonomiene i verden, sa Medvedev under St. Petersburg Økonomiske forum i helga.

De første grepene for å komme dit vil bli tatt i nærmeste fremtid, forsikret presidenten det internasjonale publikummet av politikere og investorer.

Allerede stor

Men allerede nå har de skyhøye oljeprisene og etterspørselen etter andre naturressurser som Russland har mest av i verden, gjort at økonomien har klatret langt oppover på rangstigen.

Visestatsminister Igor Shuvalov, sier Russland allerede innen utgangen av 2008 vil være blant de seks sterkeste økonomiene i verden.

- Vi har nå begynt å glemme det vanskelige tiåret på 1990-tallet og er nå blitt et fullverdig medlem i klubben av verdens økonomiske stormakter, sa Shuvalov under det økonomiske forumet.

Rubel blir verdensvaluta

I følge finansminister Aleksej Kudrin jobber russiske myndigheter med å få den russiske myntenheten, rubel, inn som verdensvaluta.

Det første trinnet på veien, er å innføre rubel som det ledende betalingsmiddelet innad i de tidligere sovjetrepublikkene – SNG.

Fjerne røverstempelet

For å vokse ytterligere er Russland avhengig blant annet av de utenlandske investorene. Medvedev markedsførte Russland som et land hvor det ikke skal være mer risiko enn i andre land å investere.

- For øyeblikket jobber vi med et lovforslag for å lette beskatningen for utenlandske investorer.

Medvedev er opptatt av å markedsføre Russland som et land hvor rammebetingelsene er sikre og forutsigbare. Nettopp rammebetingelsene er et av Russlands problemer. Utenlandske investorer har flere ganger opplevd at russiske myndigheter har spilt på lag med de russiske medeierne i kampen om kontrollen over felles russiske selskaper.

Kamp om kontroll

Et eksempel som nå følges nøye av utenlandske investorer er kampen mellom aksjonærene om kontrollen i det britisk russiske oljeselskapet TNK-BP, som er et selskap hvor British Petroleum eier halvparten av sammen med russiske investorer.

Årsaken er at de russiske medeierne prøver med myndighetenes hjelp å hindre utlendingene i selskapet å få fornyet sine arbeidstillatelser. Dermed vil de kunne overta styringen i selskapet. TNK-BP står for en firedel av British Petroleums oljeressurser. Medvedev gjorde det klart at myndighetene ikke vil blande seg inn i striden.