Røkkes sønn tok over som sjef

Kristian Røkke trådte i dag frem for første gang i offentligheten som direktør for Akers verft i Philadelphia i USA.

Kristian Røkke

Kristian Røkke (t.v.) tok i dag over styringen ved Akers verft i Philadelphia.

Foto: Jon Gelius / NRK

Jon Gelius

Akers verft i Philadelphia ble nylig reddet i tolvte time. For en knapp måned siden tok 28 år gamle Kristian Røkke over som toppsjef for det kriserammede verftet.

Med skattelettelse fra amerikanske myndigheter og lån fra pappa skal Røkke junior prøve å sikre fremtiden til verftet som ligger i utkanten av millionbyen Philadelphia på østysten av USA.

– Jeg ser på jobben som en spennende og krevende utfordring. Det er vanskelig å sikre nye oppdrag i markedet, sier Kristian Røkke til NRK.no.

Vil ikke snakke om pappa

På spørsmål om han har fått råd fra pappa Kjell Inge Røkke svarer junior:

– Jeg synes ikke det er relevant hvem jeg har fått råd fra. Min jobb er å sikre verftet nye oppdrag og sørge for at vi leverer vår skip til avtalt tid, sier han.

– Føler du et ekstra forventningspress fordi du heter Røkke?

– Mitt ansvar er sammen med teamet her på verftet å sikre fremtiden, gjentar han uten å ville si noe mer.

Det er tydelig at Kristian Røkke på forhånd har bestemt seg for ikke å si noe om sin berømte far, som eier morselskapet Aker.

Snakkis på veftet

Før sommeren jobbet det 1.200 mann på verftet. I dag er det bare i underkant av 400 tilbake. To skip er under bygging uten at kjøpere er endelig på plass.

– For oss er det viktigste at begge skipene er fullfinansiert, og det gir oss arbeid ut første kvartal 2013. Før da må vi ha skaffet oss nye oppdrag for å klare oss videre, sier Røkke junior.

Video Fagforeningen har store forventninger til Røkke

NETT-TV: Fagforeningen ved det kriserammede verftet har store forventninger til Røkke.

På verftet er det blitt en liten snakkis at det er sønnen til eieren som nå har overtatt direktørjobben, men selv vil han ikke si noe sitt forhold til faren og hva slags kontakt de har i jobbsammenheng.

Men fra nå av er det 28-åringen som bærer totalansvaret for Akers kriserammede amerikanske verft i Philadelphia - og må vente å bli fulgt med argusøyne av flere enn pappa.