NRK Meny
Normal

Renten opp 0,25

Norges bank setter som ventet opp renten med 0,25 prosentpoeng. Dermed er styringsrenten oppe på fire prosent.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Sentralbankens inflasjonsrapport og rentebeslutning ble offentliggjort i dag kl. 14.00.

Flertallet av analytikere var i forkant av rentemøtet forberedt på at renten ville bli satt opp.

Forventninger om høy lønnsvekst regnes som hovedårsaken til renteoppgangen. Økende kjerneinflasjon bidro også til at hovedstyret valgte å øke renten.

Norges Bank har hevet renten med 0,25 prosentpoeng på hvert av de tre siste rentemøtene, og sentralbankens siste prognose viser at styringsrenten vil nå 5,5 prosent ved utgangen av 2009.

Den underliggende prisveksten er nå på 1,1 prosent, 0,1 prosent høyere enn Norges Banks anslag. Hadde prisveksten vært lavere, kunne det vært aktuelt å holde renten uendret.

Med en styringsrente på fire prosent, vil private låntakere flest få en rente på oppunder fem prosent.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem vil holde en pressekonferanse om renteoppgangen kl. 14.45 i dag.