Renten ned i Europa og USA

Sentralbanker på begge siden av Atlanterhavet kunngjør at de senker renten som en følge av finansuroen som sprer seg. Også Norges Bank vil vurdere rentekutt.

Meglere
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Sentralbanker på begge sider av Atlanterhavet kunngjorde onsdag at de senker renten som følge av finanskrisen som sprer seg.

USAs sentralbank Federal Reserve kunngjør at den senker styringsrenten med et halvt prosentpoeng til 1,5 prosent, mens Den europeiske sentralbanken også senker sin med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent.

Samordnet aksjon mellom flere land

I kunngjøringen til Federal Reserve heter det at rentenedgangen er en samordnet aksjon mellom sentralbanker i USA, Europa og Canada og at den voksende finanskrisen ligger bak.

Federal Reserve sier at årsaken til rentesenkingen er stadig sterkere tegn til redusert vekst, men også at inflasjonspresset er mindre.

Krisen i markedet vil trolig føre til enda mindre forbruk, mindre vekst og dermed lavere inflasjon, heter det.

Bank of England og den sveitsiske sentralbanken deltar i aksjonen, og flere andre følger opp, slik som Sveriges sentralbank som overraskende senker sin rente til 4,25 prosent.

Bank of England senker renten til 4,5 prosent. Rentenedgangen finner sted mens børser både i Asia, Europa og USA raser på grunn av sviktende tillit til at statlige myndigheter greier å finne en løsning på den omseggripende finanskrisen.

Norges Bank vurderer rentenedsettelse

Harald Magus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities tror Sven Gjedrem og Norges Bank setter ned renten om en ukes tid.

Foto: First Securities

- Sentralbanksjefene gjør dette for å hindre en total nedsmelting av økonomien. Rentenedsettelsene vil ikke hindre nedgangstider, men gjør at økonomiene trolig ikke går inn i en dyp depresjon, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Norges Bank sier i en pressemelding i ettermiddag at sentralbanken vil vurdere rentekutt 15.oktober.

- Sven Gjedrem og Norges Bank kunne godt vært med på aksjonen med rentekutt i solidaritet med de andre landene. Det skal veldig mye til for at Norges Bank ikke kutter renten på neste rentemøte, mener Andreassen.