NRK Meny
Normal

Rentekutt kan gi baksmell

Har du mye lån og rentene fortsetter å stupe, kan det hende du ikke betaler nok skatt.

Skattesmell
Foto: Frode Wik

Er du i andre enden av skalaen, formuende med høy sparerente samtidig som rentene daler, kan det være at du betaler for mye skatt.

Mandag denne uken ble 3,7 millioner skattekort sendt ut. På grunn av finanskrisen kan det hende du bør ta mer enn et blikk på tallene.

Les: Skattekortet er her – igjen

Man har selv ansvaret for å følge med på utviklingen i økonomien og gjøre endringer på skattekortet. I disse turbulente tider er det ekstra viktig, sier skatteetaten i en pressemelding.

Usikre prognoser

skattekort
Foto: Vegar Erstad / NRK

Skattekortet tar utgangspunkt i siste ligning. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigerers i henhold til prognoser gitt av Finansdepartementet. De samme prognosene brukes i hovedsak når statsbudsjettet blir utarbeidet. Skattekortene skrives ut i perioden oktober/november, og det er prognosene som gjelder på dette tidspunktet som vanligvis legges til grunn.

Finanskrisen er vanskelig å forholde seg til, også for de som justerer prognosene. På grunn av finanskrisen ble det i år justert ekstra for renteinntekter og utgifter. Nå er det usikkert om prognosene ble tilstrekkelig justert med tanke på renteutviklingen de siste dagene.

Er du som folk flest, vil du unngå restskatt. Da er det viktig at du sjekker hvilke rentefradag som er lagt til grunn i skattekortet. Deretter bør du sammenligne det med informasjonen du får fra banken om renteutviklingen.

Nå er det vanligvis ikke like ubehagelig å få igjen penger på skatten. Det kan fort skje hvis du har beregnet for høye renteinntekter i forhold til det som nå blir realiteten.

Tabellkort skal ta hensyn

Har du tabellkort, og det bare dreier seg om variasjoner i lønn og pensjon, trenger du ikke endre skattekortet. Tabellverket skal være utformet slik at det tar hensyn til alle variasjoner i lønn.

Tabellene skal beregne tilnærmet riktig skattetrekk for alle lønnsnivåer. Dersom lønnsinntektene blir vesentlige høyere enn forventet kan del 2 av skattekortet vise for lav prosenttrekk

Ønsker du å endre skattekortet kan du sende en søknad om endret skattekort ved å bruke denne nettsiden.