Rørte ikke renta

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i formiddag at renta beholdes på 1,5 prosent. Norges Bank tror også at arbeidsledigheten vil holde seg på dagens nivå de neste årene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte Norges Banks pengepolitiske rapport i dag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at prognosen for når renten blir hevet, er justert noe.

I Norges Banks forrige pengepolitiske rapport i mars ble det antydet at renten kunne bli satt opp i mars neste år, men trolig ikke før til neste sommer. Nå er dette tidspunktet flyttet til slutten av 2014.

– Derfra antar vi at den vil stige gradvis, sa Olsen.

– God økonomisk vekst

Hovedstyret i Norges Bank hadde rentemøte i går, men offentliggjorde rapporten sin først på en pressekonferanse i formiddag.

Styringsrenten er på 1,5 prosent. Den har ikke vært regulert siden mars i 2012.

Direktør Birger Vikøren

Direktør Birger Vikøren i Norges Bank.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er god vekst i norsk økonomi, men tegn til at aktivitetsveksten avtar noe, sa direktør Birger Vikøren, som presenterte den nye pengepolitiske rapporten.

Veksten i BNP har den siste tiden vært lavere enn anslått i den forrige pengepolitiske rapporten.

– Men det ble ikke vurdert å sette ned renten på gårsdagens rentemøte, sa Vikøren.

Varsler lavere lønnsvekst

– Det er særlig de delene av industrien som ikke leverer til oljesektoren, som sliter, ifølge Vikøren.

Han regner med at ledigheten vil være om lag uendret de kommende årene.

Lønnsveksten er nedjustert fra mars-rapporten – fra 4 til 3 ½ prosent. Norges Bank regner også med at lønnstilleggene i Norge blir lavere i årene som kommer.

I den pengepolitiske rapporten er det lagt til grunn at det er sterk vekst i Kina og framvoksende økonomier, moderat vekst i USA og svakt vekst i euro-området.

– Det er tegn til at veksten i Europa vil tilta, men dette er usikkert. Derimot er det sikrere tegn på at den økonomiske utviklingen i USA vil gå framover, og trenden vil trolig fortsette i Kina, sa Vikøren.

Ber bankene bygge buffer

Styret i Norges Bank oppfordrer bankene til å bruke de gode tidene for finansnæringen til å bygge opp en buffer mot dårligere tider – en såkalt motsyklisk kapitalbuffer.

Figurer til hovedstyrets rentemøte 19. juni 2013
Foto: Norges Bank

Sårbarheten i norsk økonomi og gode resultater tilsier at bankene bør bygge en slik buffer, mener Øystein Olsen.

Den vil gi bankene mer å tære på i dårligere tider.

I løpet av de neste månedene skal Finansdepartementet utarbeide en forskrift til loven Stortinget nylig har vedtatt om kapitalkrav til bankene.

– Vi vil legge fram konkrete råd om bufferen når forskriften er klar, trolig i midten av september, varsler sentralbanksjef Øystein Olsen.

Mener det verste er over

Harald Magnus Andreassen

Harald Magnus Andreassen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Økonomene ventet ikke at styringsrenten skulle endres på junimøtet.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities sier til NTB at veksten i Norge har bremset ned.

– Men bedriftene mener det verste er bak dem. De rapporterer gjennom Norges
Banks regionale nettverk om at de venter litt økende vekst i andre halvår, sier Andreassen.

– Veksten i år blir imidlertid lavere enn ventet, arbeidsledigheten har steget og lønnsveksten er blitt lavere. Dette taler for lavere renter, mener sjeføkonomen, som likevel ikke hadde tro på at renten ble endret.

– For på den andre siden er inflasjonen litt høyere, kronekursen er litt svakere og rentene i landene rundt oss har steget. I tillegg er det høy kredittvekst, og mye tyder på at bedriftene nå får lettere tilgang på kreditt, sier han.

Gjelden til husholdningene har økt

Kristina Håvås Tjønn

Kristina Håvås Tjønn.

Foto: Sparebanken Vest

Også makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i Sparebanken Vest peker på at veksttakten i norsk økonomi er noe lavere og arbeidsledigheten har steget mer enn forventet.

På den andre siden øker gjelden til husholdningene mer enn inntektsveksten, og kjerneinflasjonen har kommet ut noe høyere enn ventet de siste to månedene.

Dermed hadde heller ikke hun noen tro på kutt i styringsrenten. Hun tror tvert imot at Norges Bank vil holde den lav lenge.