Renere klima gir dyrere strøm

Politikernes miljøløfter kommer til å koste norske strømkunder dyrt. Handel med klimagasskvoter vil gjøre strømmen dyrere i Europa, og dermed også i Norge.

Tysk kullkraftverk
Foto: MARTIN MEISSNER / AP

Norske forbrukere kan vente seg høyere strømregninger neste år, til tross for at produsentene av ren, norsk vannkraft slipper å betale CO2-avgifter.

- Vi er en del av et nordisk kraftmarked, som igjen er en del av et relativt integrert europeisk kraftmarked, sier Arne Jakobsen i rådgivningsselskapet GreenStream .

Det betyr dyrere strøm, også i Norge.

Jørgen Randers
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Forbrukerne får regninga

Neste år kommer handelen med CO2-kvoter virkelig i gang, og det betyr dyrere strøm i Europa, der det produseres forurensende kraft. Det betyr også høyere strømpriser for norske forbrukere, selv om Norge så å si bare lager ren vannkraft.

Norske kraftselskaper slipper å betale CO2-avgifter, og vil tjene godt på oppsvinget i de internasjonale strømprisene.

- I det lange løp veltes alle økte produksjonskostnader over i prisen til sluttbrukeren, sier professor Jørgen Randers, leder for lavutslippsutvalget.

- Snakker ikke om kostnader

Det er ikke bare strøm, men også varer og tjenester som flyreiser og bensin som kan bli dyrere som følge av politikernes ambisøse klimamål.

Men politikerne er ikke like villige til å snakke om hva vi må forsake eller betale for et renere klima, sier Arne Jakobsen.

- Er det industrien som skal gjennomføre kuttene, er det transportsektoren eller skal det skje ute i Nordsjøen? Hva koster dette for deg og meg, spør han.

20 prosents prisøkning neste år

Ifølge Norsk Industri vil strømmen bli rundt 20 prosent dyrere neste år. Det betyr rundt 2.000 kroner høyere strømregning for en gjennomsnittlig norsk husholdning.

- Det koster penger å stoppe utslippene, sier Arne Jakobsen.

Og prisutviklingen vil bare gå en vei, mener professor Jørgen Randers.

- Jeg skal aldri si aldri, men jeg er villig til å vedde ganske mange flasker vin på at vi aldri får lavere strømpriser i Norge.