Flere vil ansette utlendinger

Én av tre norske offentlige bedrifter planlegger å ansette utlendinger det neste året. Norsk velferd blir mer og mer avhengig av utenlandsk hjelp, sier NAV-direktøren.

Eldre kvinne på sykehjem

Etterspørselen etter utenlandsk arbeidskraft vil øke i norsk offentlig sektor, spesielt gjelder dette velferdstjenestene, viser nye tall fra NAV. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Vi ser et stort behov for arbeidsinnvandring til Norge. Selv under en finanskrise er det et sterkt behov for utenlandsk arbeidskraft, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Økt arbeidsinnvandring

NAV-direktøren

- Norsk velferd blir mer og mer avhengig av hjelp utenfra, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Bildet er tatt tidligere i år under et presentasjonsmøte om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

En omfattende kartlegging som analysebyrået Perduco har gjennomført for jobbdatabasen NAV Eures, der over 2500 private og offentlige virksomheter har svart, viser at utlendingene vil bli enda viktigere og tydeligere i det norske arbeidsmarkedet.

– Vi må forvente en økt arbeidsinnvandring fra de europeiske landene for å dekke behovet for arbeidskraft, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NRK.

Det betyr at man neste år vil oppleve enda flere utlendinger som passer på unge, syke og svake i Norge, det er nemlig offentlig velferd som har det største behovet.

– Etterspørselen etter utenlandsk arbeidskraft vil øke spesielt i offentlig sektor, der har vi allerede sett en vekst. Det må til for å holde de norske velferdstjenestene i gang, sier Tor Saglie.

Les også: Økning i utenlandske arbeidere

Ansetter flere utlendinger

På Økern sykehjem i Oslo er seks av ti sykepleiere fra Polen. Sykehjemsbestyrer Katrine Selnes forteller at hun stadig oftere ansetter andre enn nordmenn i ledige jobber. Sannsynligheten er stor for at den neste hun ansetter også vil være en utlending.

– Om lag 75 prosent av de som søker på utlyste stillinger hos oss kommer fra andre land. Vi opplever en veldig høy andel av utenlandske søkere, sier Katrine Selnes.

Hun mener at polske arbeidere ofte er flinke og stabile folk.

– Det fungerer veldig greit. Vi har jobbet systematisk med temaer som kommunikasjon og kulturforskjeller, sier sykehjemsbestyrer Katrine Selnes.

Les også: Åpner for fri arbeidsinnvandring

Polakkene blir i Norge

Etterspørselen etter utenlandske arbeidere til å fylle ledige jobber i private bedrifter, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen, går ned på grunn av finanskrisen. Tallene viser at etterspørselen har gått ned fra rundt 37 prosent til om lag 25 prosent - noe som vil tilsvare hver fjerde bedrift.

Til tross for nedgang i privat sektor, viser tallene at flere velger å bli i Norge.

– Polakkene blir i Norge, det viser tallene våre. Det er altså ikke slik at polakkene reiser hjem igjen som mange har trodd, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Og stadig flere bedrifter ansetter utenlandske arbeidere i fast stilling.

– Det er en stadig økende grad av faste ansettelser av polakker. Vi vet også at mange av dem tar med seg hele familien sin, det ser vi på en del del av de stønadene som vi også yter til polske familier for øvrig. Vi får rett og slett flere polakker som en del av det norske samfunnet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.